Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie objawów związanych z zaburzeniami ekosystemu pochwy u kobiet w okresie pomenopauzalnym - zastosowanie globulek na bazie metylocelulozy, zawierających kompleks kwasu mlekowego z chitozanem

Autor:
Lidia Hirnle, Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Aleksander A. Kubis, Grzegorz Hirnle
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
170
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
bakteryjna waginoza, chitozan
Czytaj

Wprowadzenie: W okresie pomenopauzalnym, w następstwie niedoboru estrogenów dochodzi do ścieńczenia nabłonka pochwy, zmniejszenia ilości glikogenu, podwyższenia pH pochwy oraz zmian flory bakteryjnej pochwy. Zmiany zanikowe powodują pieczenie oraz uczucie suchości w obrębie pochwy i sromu, a co za tym idzie, bolesne współżycie, krwawienie po penetracji. Czasami objawy te maskują inne schorzenia toczące się w okresie pomen Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności dopochwowych globulek na bazie metylocelulozy i żelatyny zawierających kompleks kwasu mlekowego z chitozanem w stosunku molowym od 1:1 do 4:1 oraz kolejno dodatek substancji hydrofilizujących, takich jak: PEG-200, glikol propylenowy-1,2 lub glicerol w leczeniu objawów zanikowego zapalenia pochwy u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiło 25 pacjentek będących w wieku 57-64 lat zgłaszających się do badania ginekologicznego z powodu dyskomfortu pochwowego i/lub dyspareunii. Pacjentki były poddane leczeniu globulkami na bazie metylocelulozy przez 6 tygodni. Oceniano Vaglnal Health lndex przed i po leczeniu oraz tolerancję preparatu. Wyniki: Zastosowana substancja, swoimi właściwościami fizykochemicznymi i reologicznymi zbliżona jest do naturalnych śluzów, ma właściwości adhezyjne, dzięki którym przylega do ścian pochwy, stopniowo uwalniając kwas mlekowy. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie preparatu na bazie metylocelulozy i żelatyny, zawierających kompleks kwasu mlekowego z chitozanem, pozwala na utrzymanie prawidłowego pH pochwy przez co najmniej 6-8 godz., jest przydatne w leczeniu zmian zanikowych pochwy spowodowanych niedoborem hormonów, wspomaga procesy naprawcze w obrębie pochwy. Globulki dzięki swoim właściwościom zbliżonym do naturalnych śluzów mogą być bezpiecznie i dowolnie długo stosowane przez pacjentki będące w wieku pomenopauzalnym. Dolegliwości związane ze zmianami zanikowymi w obrębie śluzówki pochwy mogą maskować inne schorzenia toczące się w jej obrębie (infekcje grzybicze, bakteryjne).