Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność enzymatyczna grzybów drożdżopodobnych u pacjentów wrażliwych i opornych na próchnicę

Autor:
Anna Majewska, Zofia Sozańska, Ewa Plomer-Niezgoda, Eugeniusz Baran, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, Bronisława Wałów
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
199
Strona końcowa:
205
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
jama ustna, Candida, hydrolazy, API ZYM, próchnica zębów
Czytaj

Wprowadzenie: Zależność między aktywnością egzoenzymow hydrolitycznych uwalnianych przez saprofityczną florę grzybiczą jamy ustnej a próchnicązębów nie została dotychczas w pełni wyjaśniona. Cel pracy: Oznaczenie aktywności hydrolitycznych egzoenzymow grzybów drożdżakowych Candida albicans i Candida species pochodzących z jamy ustnej osób podatnych na próchnicę zębów i porównanie z aktywnością u osób opornych na próchnicę. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 64 osób podzielonych na 3 grupy, ogólnie zdrowych, w wieku od 16 do 32 lat (średnia wieku 24 lata), bez zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej. Grupa I obejmowała 26 osób, u których wskaźnik PUW-Z (liczba zębów z próchnicą, wypełnionych i usuniętych) wynosił od O do 4, grupa II to 18 osób ze wskaźnikiem PUW-Z wynoszącym od 5 do 10, grupę III stanowiło 20 osób 0 PUW-Z=11 i powyżej. Materiał do badań mikologicznych pochodziłz popłuczyn jamy ustnej. Aktywność enzymów hydrolitycznych oznaczano przy użyciu testu APIZYM (bioMerieux). Wyniki: Badania mikologiczne wykazały wzrost grzybów u 42 osób (grupa B) i brak wzrostu grzybów u 22 osób (grupa A). Średnia PUW-Z u osób z grupy B wynosiła 10,21 i różniła się istotnie statystycznie od wartości u osób z grupy A (PUW-Z=4,77, p=0,001). Nie stwierdzono zależności statystycznie istotnej między aktywnością egzoenzymow hydrolitycznych uwalnianych przez grzyby drożdżopodobne ze szczepów Candida albicans 1 innych gatunków rodzaju Candida izolowanych z jamy ustnej a intensywnością próchnicy zębów. Wykazano statystycznie istotną, dodatnią korelację między aktywnością następujących 8 enzymów uwalnianych przez Candida albicans i Candida species: fosfatazy zasadowej,esterazyC4, arylamidazy leucynowej, fosfohydrolazy naftolu-AS-BI, a-glukozydazy, p-glukozydazy, N-acetylo-p-glukozaminidazy i a-mannozydazy. Najsilniej przez badane grzyby wydzielana była fosfataza kwaśna, fosfataza zasadowa i fosfohydrolaza naftolu AS-BI. Wnioski: Występowanie w jamie ustnej grzybów drożdżopodobnych gatunku Candida albicans i innych gatunków Candida może być uważane za czynnik ryzyka próchnicy zębów.