Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Toksynotwórczy grzyb - Stachybotrys chartarum [Ehrenberg ex Link] Hughes [S. atra Corda]

Autor:
Mariusz Dyląg1, Małgorzata Bień2, Eugeniusz Baran
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
231
Strona końcowa:
236
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Stachybotrys sp., ekologia, patogenność, mikotoksyny
Czytaj

Grzyby pleśniowe stanowią często poważny problem w domach zalanych przez wodę czy narażonych na zawilgocenie. Bardzo często wewnątrz takich budynków, z ang. zwanych water-damaged buildings, dochodzi do rozwoju tego rodzaju grzybów, a wśród nich Stachybotrys chartarum [Ehrenberg ex Link] Hughes. Grzyb ten w ostatnich latach wzbudza ogromne zainteresowanie ze względu na potencjalne zagrożenia, jakie stanowi dla ludzi. Pierwsze przypadki schorzeń wywołanych przez S. chartarum w latach 30. XX w. na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego dotyczyły zwierząt gospodarskich i zostały określone terminem stachybotrytoksykoza. Zainteresowanie tym gatunkiem wzrosło, gdy w latach 1993-1994 stwierdzono 37 przypadków samoistnej płucnej hemosiderozy-IPH (idiopatic pulmonary hemosiderosis) u mieszkańców Cleveland, Ochio, USA. Obecnie wiedza na temat produkowanych przez niego mikotoksyn i licznych lotnych związków zapachowych jest ogromna. Coraz lepiej są też poznane produkowane przez S. chartarum czynniki indukujące rozwój IPH. Ten o silnych celulolitycznych właściwościach grzyb jest zdolny do produkcji bardzo toksycznych związków z grupy makrocyklicznychtrichotecenów, których mutagenne działanie zostało udowodnione. S. chartarum jest ponadto zdolny do produkcji m.in. stachylizyny - hemolitycznego białka powodującego rozpad erytrocytów. Niniejszy artykuł stanowi próbę syntetycznego spojrzenia na systematykę, ekologię i chorobotwórczość tego gatunku.