Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analgezja sacharozowa u noworodków

Autor:
Marek Chalusiak
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
1
Strona początkowa:
47
Strona końcowa:
50
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
noworodek, ból, sacharoza
Czytaj

Wielokierunkowe podejście do problemu bólu i koordynowania jego leczenia gwarantuje pełną opiekę i bezpieczną terapię u wszystkich dzieci. Zazwyczaj, w przypadku występowania dolegliwości bólowych u małych pacjentów można prowadzić skuteczne postępowanie zapobiegawcze i lecznicze za pomocą bezpiecznych i prostych metod. Korzystne efekty stosowania u noworodków tzw. alternatywnej analgezji zostały omówione w wielu pracach, zarówno retrospektywnych jak i prospektywnych, randomizowanych. „Słodki smoczek" (sugar nipple) — brodawka sutkowa bądź smoczek zanurzony w roztworze cukru — był stosowany jako środek wspomagający leczenie bólu już od dawna. Jego wyjątkowe działanie uspokajające, charakteryzujące się zmniejszeniem czasu płaczu i wahań częstości akcji serca, znalazło praktyczne zastosowanie zarówno u noworodków donoszonych, jak i u dzieci urodzonych przedwcześnie. Znaczący klinicznie efekt działania „słodkiego smoczka" dał początek badaniom nad zastosowaniem roztworów cukru, podawanych doustnie noworodkom przed bolesnymi zabiegami terapeutyczno-leczniczy-mi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat badaniom poddano różnego rodzaju roztwory: glukozy, sacharozy, laktozy, fruktozy, mleka kobiecego, a nawet miodu. Mechanizm przeciwbólowego działania glukozy podawanej doustnie jest najprawdopodobniej związany z uwalnianiem endogennych opioidów. Glukoza podawana na przednią część języka przed zabiegiem nakłucia naczynia żylnego, czy nakłucia pięty uspokaja dziecko i zmniejsza ból. Metoda ta cechuje się prostotą i skutecznością działania przeciwbólowego, jest ekonomiczna, nie wymaga też specjalistycznego monitorowania, w związku z czym może być szeroko stosowana na oddziałach pierwszego (I) stopnia referencji. Zaleca się stosowanie roztworów glukozy lub sacharozy, optymalna dawka zależy od wieku ciążowego.