Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zapobieganie uszkodzeniom wzroku i słuchu u dzieci. 75-lecie urodzin profesor dr hab. n. med. Ireny Norskiej-Borówki

Autor:
Maria E. Kempa
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
2
Strona początkowa:
134
Strona końcowa:
137
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zapobieganie, uszkodzenia wzroku i słuchu u dzieci, prof. dr hab. n. med. Irena Norska-Borówka
Czytaj

W pracy przedstawiono osiągnięcia prof. Ireny Norskiej-Borówki w zakresie zapobiegania uszkodzeniom wzroku i słuchu u dzieci. Irena Norska-Borówka jest wybitnym pediatrą i neonatologiem, prekursorem pediatrii środowiskowej w Polsce i świecie, ekspertem UNICEF. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 250 publikacji, w tym 50 monografii i podręczników oraz 37 promocji doktorskich. Była wielokrotnie nagradzana, m.in. I Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za badania nad toksoplazmozą wrodzoną i nagrodami Rektora ?ląskiej AM za prace naukowe, dotyczące wpływu skażenia środowiska na zdrowie dzieci oraz za utworzenie w 1980 r. w Zabrzu pierwszej w Polsce Kliniki Patologii Noworodka z Oddziałem Intensywnej Terapii. Irena Norska--Borówka stanowi autorytet moralny i wzorzec dla swoich uczniów i wychowanków. Jest też wysoko ceniona przez społeczeństwo Górnego ?ląska za swoją pracę naukową i działalność społeczną, mającą na celu interes dzieci i młodzieży. Współpracę z audiologami, okulistami i innymi specjalistami z zakresu narządu wzroku Pani Profesor rozpoczęła w 1956 r. w l Klinice Położnictwa i Ginekologii ?ląskiej AM w Zabrzu, na Oddziale Noworodków i Wcześniaków, a następnie, od 1980 r., działalność tę kontynuowała w Klinice Patologii Noworodka. Niemowlęta z lekkimi postaciami uszkodzeń wzroku i słuchu były także — z jej inicjatywy — kontrolowane w przychodniach specjalistycznych. Działania te spowodowały zmniejszenie liczby przypadków uszkodzeń wzroku i słuchu, które wymagały interwencji chirurgicznej.