Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Talasemia - patogeneza, diagnostyka, leczenie

Autor:
Barbara Tejza, Andrzej Kurylak, Monika Pogorzała, Anna Krenska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
2
Strona początkowa:
138
Strona końcowa:
142
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
niedokrwistość, talasemia, dzieci
Czytaj

Talasemia to wrodzona, genetycznie uwarunkowana niedokrwistość, należąca do grupy hemoglobinopatii ilościowych. U podłoża tej jednostki chorobowej leży zaburzenie syntezy łańcuchów globiny a lub p. Powstała hemoglobina (Hgb) występuje nie tylko w zmniejszonej ilości, ale ma także odmienny wzór jakościowy, co zmienia warunki oddawania tlenu w tkankach i powoduje hemolityczny charakter niedokrwistości. Małe, hipochromiczne krwinki kwalifikują tę jednostkę do grupy niedokrwistości mi-krocytarnych, dając podobieństwo hematologiczne do anemii, spowodowanej niedoborem żelaza. Tradycyjnie chorobę tę wiąże się z rejonem śródziemnomorskim i krajami Azji, jednak migracje ludności i mieszanie się grup etnicznych sprawiły, że możemy spotkać się z nią również w Polsce. Przedstawiając tę jednostkę chorobową, chcieliśmy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia talasemii również w naszej strefie klimatycznej, i na konieczność uwzględniania jej w diagnostyce różnicowej.