Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Osteoporoza u dzieci i młodzieży

Autor:
Renata Saganowska, Brunon Lalik
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
2
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
150
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
osteoporoza u dzieci i młodzieży, czynniki ryzyka osteoporozy, gęstość mineralna kości, jakość kości
Czytaj

Osteoporoza (OP) jest układową chorobą szkieletu charakteryzującą się niską masą kostną oraz zaburzeniami mikroarchitektury kostnej, czego następstwem jest kruchość i podatność kości na złamania. Kryterium diagnostycznym osteoporozy jest gęstość mineralna kości (BMD) mierzona metodą DXA (absorpcjometria podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego) w szyjce kości udowej. Niestety sam pojedynczy pomiar BMD nie wystarcza, aby ocenić ryzyko złamań, ponieważ oprócz gęstości o wytrzymałości kości decyduje także ich jakość. Jakość kości odzwierciedla architekturę, tempo przebudowy kości, kumulację uszkodzeń (np. mikrozłamania) i mineralizację tkanki kostnej. W prognozowaniu złamań należy także uwzględnić takie czynniki, jak: uwarunkowania genetyczne, wiek, płeć, rasa, budowa ciała, aktywność fizyczna i niedobory żywieniowe dotyczące witaminy D. Synteza i resorpcja kości trwającałe życie, chociaż ich dynamikajest różna w poszczególnych okresach. Dzieciństwo i młodość stanowią czas najbardziej intensywnej przebudowy kostnej, a osiągnięta wtedy szczytowa masa kostna (PBM) determinuje gęstość kości i ryzyko wystąpienia osteoporozy w wieku dojrzałym. Bardzo ważna jest więc profilaktyka, a w razie wystąpienia choroby jej leczenie już w wieku rozwojowym. Wbrew powszechnemu poglądowi osteoporoza występuje nie tylko u osób dorosłych, ale także u dzieci i młodzieży. Obraz kliniczny osteoporozy u dzieci różni się znacząco od kliniki obrazu klinicznego OP u osób dorosłych. W wieku rozwojowym przeważa osteoporoza wtórna, pojawiająca się w przebiegu innych chorób, zwłaszcza przewlekle leczonych kortykosteroidami. Osteoporoza pierwotna występuje wtedy znacznie rzadziej. W pracy przedstawiono aktualne definicje, poglądy na temat patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki i leczenia osteoporozy w wieku rozwojowym.