Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przepuklina pachwinowa u dzieci - jak ją rozpoznać i kiedy operować?

Autor:
Aleksandra Gawłowska, Jerzy Niedzielski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
2
Strona początkowa:
151
Strona końcowa:
155
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
przepuklina pachwinowa wrodzona, przetrwały wyrostek pochwowy otrzewnej, dzieci
Czytaj

Przepuklina pachwinowa wrodzona (łac. hernia inguinalis congenita) jest jedną z najczęstszych wad rozwojowych, występujących u dzieci. Częstość jej występowania w populacji dziecięcej kształtuje się na poziomie od 0,8 do 4,4%. Powstaje ona w wyniku przetrwania drożnego wyrostka pochwowego otrzewnej, a jej ujawnieniu się sprzyjają stany, którym towarzyszy wzmożone ciśnienie śródbrzuszne. W życiu płodowym wyrostek pochwowy otrzewnej pełni znaczącą rolę w zstępowaniu jąder u chłopców lub też towarzyszy przechodzeniu więzadła obłego macicy przez pierścień pachwinowy głęboki u dziewczynek. Powinien on samoistnie zarosnąć. Rozpoznanie przepukliny pachwinowej stawia się na podstawie badania fizykalnego i wywiadu rodzinnego. W diagnostyce różnicowej wady pomocne jest badanie ultrasonograficzne. Najpoważniejszym zagrożeniem związanym z obecnością przepukliny pachwinowej jest jej uwięźnięcie, będące stanem zagrożenia życia, wymagającym natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Obecność przepukliny pachwinowej jest wskazaniem do leczenia operacyjnego w trybie planowym. Wiek pacjenta nie stanowi przeciwwskazania. Zabieg ten jest najczęściej wykonywaną procedurą w chirurgii dziecięcej, przeprowadzaną obecnie standardowo w trybie ambulatoryjnym. Powikłania po leczeniu operacyjnym są rzadkie i występują u mniej niż 1% pacjentów.