Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia chodu w przebiegu choroby Graves-Basedowa - opis przypadków

Autor:
Katarzyna Ziora, Gabriela Geisler, Joanna Oświęcimska, Antoni Dyduch
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
2
Strona początkowa:
156
Strona końcowa:
159
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nadczynność tarczycy u dzieci, zaburzenia chodu, osteoporoza
Czytaj

Najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy u dzieci jest choroba Gravesa-Basedowa (ch. G-B). Występuje ona znacznie częściej u dziewcząt, niż u chłopców; sporadycznie ch. G-B jest rozpoznawana u dzieci przed 4 r.ż. Wśród typowych objawów ch. G-B. u dzieci, takich jak wole, ubytek masy ciała, przyspieszenie wzrastania, nietolerancja ciepła, nadpobudliwość, czy tachykardia obserwuje się także osłabienie siły mięśniowej kończyn. Zaburzenia chodu towarzyszą wrodzonym lub nabytym schorzeniom układu mięśnio wo-szkieleto wego i układu nerwowego, chorobom reumatologicznym, hematologicznym i innym, nie są natomiast typowe dla nadczynności tarczycy. W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono opisów nadczynności tarczycy, przebiegającej z zaburzeniami chodu. W pracy przedstawiono opis dwóch chłopców z ch. G-B., którzy zachorowali bardzo wcześnie, jeden w wieku 5 lat, drugi w wieku 2,5 roku. Ciekawy wydaje się fakt, że objawy choroby rozpoczęły się u nich nietypowo, od zaburzeń chodu, co znacznie utrudniło ustalenie prawidłowego rozpoznania.