Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół nakładania toksycznej nekrolizy naskórka i zespołu Stevensa-Johnsona u 4,5-letniej dziewczynki po leczeniu lamotryginą

Autor:
Małgorzata Kozowicz, Joanna Kasznia-Kocot, Bożena Kordys-Darmolińska, Halina Woś, Ewa Luchowska-Zbieralska, Anna Staszewska-Kwak
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
2
Strona początkowa:
160
Strona końcowa:
163
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Zespół Stevensa-Johnsona, zespół toksycznej nekrolizy naskórka, lamotrygina
Czytaj

Do ciężkich postaci rumienia wielopostaciowego należą: zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka i zespół nakładania. Wśród wielu czynników etiologicznych wymienia się infekcje wirusowe i odczyny polekowe. W pracy przedstawiono przypadek 4,5-letniej dziewczynki z objawami zespołu nakładania, który obserwowano w trakcie skojarzonej terapii lekoopor-nej padaczki (m.in. Lamitrin S). W czasie hospitalizacji obserwowano pełen obraz kliniczny zmian skórnych. Natychmiastowe usunięcie czynnika etiologicznego, zastosowanie antybiotykoterapii, glikokortykosteroidów, wyrównywanie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i leczenie miejscowe doprowadziły do szybkiego wyleczenia dziecka.