Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niedokrwistość z niedoboru żelaza u niemowląt i małych dzieci na podstawie obserwacji własnych

Autor:
Barbara Kamer, Elżbieta Dołka, Ewa Świątkowska, Karolina Kulig, Jadwiga Michalecka, Krystyna Sujecka
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
3
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
217
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
niedokrwistość z niedoboru żelaza, niemowlęta, małe dzieci
Czytaj

Celem pracy była ocena częstości występowania niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci w pierwszych 3 latach życia, leczonych w klinice. U każdego pacjenta oceniono wskaźniki hematologiczno-biochemiczne gospodarki żelazowej. Niedokrwistość z niedoboru żelaza stwierdzono u 3,1% badanych. Częstość ta była porównywalna do częstości stwierdzonej w łódzkiej populacji dzieci do lat 3 w latach 80. Wśród badanych z niedoborem żelaza prawie co piąte dziecko było urodzone przedwcześnie, a ponad połowa była żywiona od urodzenia sztucznie. Wysoka częstość niedokrwistości z niedoboru żelaza stwierdzana u badanych w pierwszych 3 latach życia wskazuje na potrzebę zastosowania wczesnego postępowania diagnostyczno-profilaktycznego.