Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena perfuzji mięśnia sercowego w echokardiografii kontrastowej czasu rzeczywistego poprawia wartość diagnostyczną testu dipirydamolowego: doniesienie wstępne

Autor:
Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jan Z. Peruga, Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
187
Strona końcowa:
193
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zatorowość płucna, heparyny drobnocząsteczkowe
Czytaj

W 2004 r. w suplemencie czasopisma „Chest" ukazały się siódme wytyczne American College of Chest Physicians dotyczące leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Opublikowane w ostatnich latach wyniki badań klinicznych oraz stały postęp wiedzy medycznej spowodowały konieczność aktualizacji poprzednich zaleceń z 2001 r. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa stanowi obecnie istotny problem epidemiologiczny i kliniczny. W wytycznych (zaprezentowanych skrótowo w tej publikacji) przestawiono zalecenia dotyczące leczenia przeciwzakrzepowego, fibrynolitycz-nego oraz zabiegowego pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorowa. Omówiono także zasady postępowania u pacjentów z takimi powikłaniami ww. schorzenia, jak: zespół pozakrzepowy i zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne. Co bardzo istotne, w wytycznych zawarto również informacje dotyczące postępowania w szczególnych sytuacjach klinicznych, takich jak: ciąża, przewlekła niewydolność nerek, czy otyłość.