Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Otyłość u dzieci i młodzieży jako czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego związanych z miażdżycą

Autor:
Beata Kierzkowska, Justyna Kłobusińska, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
204
Strona końcowa:
207
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
otyłość dziecięca, epidemiologia, czynniki ryzyka, miażdżyca, profilaktyka
Czytaj

Przez wiele lat otyłość u dzieci i młodzieży nie była rozpatrywana w kategoriach problemu zdrowotnego. Obecnie, w związku z rozpowszechnieniem się nadwagi i otyłości, również w populacji wieku rozwojowego, ich skutki zdrowotne są uważnie obserwowane. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z epidemiologii oraz powikłań otyłości dziecięcej. Szczególną uwagę zwrócono na zwiększone ryzyko występowania hiperinsulinemii i upośledzonej tolerancji glukozy, cukrzycy typu 2, zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia tętniczego oraz niekorzystnych zmian w ścianie naczyń krwionośnych. Nadmiar masy ciała w wieku rozwojowym, zwłaszcza u nastolatków, predysponuje nie tylko do rozwoju otyłości u dorosłych, ale także jest silnym czynnikiem wpływającym na powstanie zespołu metabolicznego. Podkreślono konieczność podjęcia profilaktyki otyłości już od najmłodszych lat życia celem zapobiegania przedwczesnej miażdżycy, która prowadzi do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.