Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Naparstnica - praktyczne aspekty stosowania w niewydolności serca

Autor:
Waldemar Rogowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
208
Strona końcowa:
212
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
naparstnica, niewydolność krążenia
Czytaj

Jednym z często stosowanych leków w niewydolności serca jest digoksyna. Naparstnica wykazuje wielokierunkowe działanie na mięsień sercowy, naczynia obwodowe, układ nerwowy i neurohormonalny. Lek poprawia czynność zarówno mięśnia, przedsionków, jak i komór, a działanie inotro-powo-dodatnie jest doskonale znane. U pacjentów z niewydolnością serca naparstnica zwalnia częstość komór zarówno przy zachowanym rytmie zatokowym, jaki w przypadku migotania przedsionków, co odbywa się poprzezwzrost czułości baroreceptorów i wzrost napięcia układu przywspół-czulnego. U osób zdrowych, zwłaszcza zastosowana dożylnie, może zwiększać opór obwodowy. W niewydolności serca, dzięki dodatniemu efektowi inotropowemu, poprawia wydolność serca, zmniejsza opór obwodowy, powoduje rozkurcz naczyń żylnych i zmniejsza ośrodkowe ciśnienie żyl-ne zwiększając rzut serca. Korzystne działanie naparstnicy jest związane także z redukcją poziomu noradrenaliny, przedsionkowego peptydu natriu-retycznego i aktywności reninowej osocza, czemu towarzyszy wzrost rzutu serca. Do niedawna stosowanie tego leku było oparte głównie na doświadczeniu klinicznym -jednak nowsze badania, a szczególnie badanie DIG (Digitalis Imestigation Group) wykazało, że naparstnica nie zmniejsza wprawdzie śmiertelności, ale poprawia komfort życia. Naparstnica wciąż pozostaje zatem ważnym lekiem w leczeniu niewydolności serca. Jej użycie jest szczególnie wskazane u pacjentów z niewydolnością serca i skurczową dysfunkcją lewej komory, zwłaszcza z zaostrzeniem objawów niewydolności krążenia, powiększeniem lewej komory i współistniejącym migotaniem przedsionków.