Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Całodobowe automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego - nowości piśmiennictwa

Autor:
Małgorzata Zając, Daniel Stachurski, Adam ?miałowski, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
213
Strona końcowa:
215
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ABPM, dippers, non-dippers, nadciśnienie tętnicze
Czytaj

Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ambulatory blood pressure monitoring - ABPM) jest cenną i przydatną metodą pozwalającą na ocenę ciśnienia tętniczego w ciągu doby. Badanie to było niegdyś niedoceniane i rzadko używane również ze względu na swoją cenę, obecnie stało się dużo szerzej stosowane i bardziej dostępne nie tylko w szpitalnych oddziałach kardiologicznych, lecz również wśród lekarzy praktyków. Ten artykuł stanowi przegląd wybranych badań, które ukazały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Obecnie ABPM jest złotym standardem w diagnostyce „nadciśnienia białego fartucha", natomiast u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym pozwala na optymalizację terapii i przez to, dzięki dokładnej kontroli ciśnienia tętniczego zapobiega rozwinięciu się jego powikłań. Cytowane są tu również artykuły opisujące zależności pomiędzy profilem ciśnienia tętniczego a funkcjami poznawczymi u pacjentów z grupy „dippers" oraz „non-dippers". Udowodniono, że ze zmianami ciśnienia tętniczego jest również związana sztywność ściany tętnic oraz grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej. W przeciągu kilkunastu ostatnich miesięcy opublikowano także interesujące badania dotyczące "nadciśnienia białego fartucha" i "zamaskowanego nadciśnienia" oraz ich roli w rozwoju nadciśnienia tętniczego. Opisano także skutki uboczne zgłaszane przez pacjentów poddających się badaniu ciśnienia tętniczego za pomocą ABPM.