Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: 49-letnia pacjentka z kardiomiopatią stresową tako-tsubo

Autor:
Radosław Kręćki, Michał Plewka, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Tomasz Jeżewski, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
219
Strona końcowa:
222
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tako-tsubo, kardiomiopatia stresowa, dyskineza koniuszkowa
Czytaj

Kardiomiopatią tako-tsubo, zwana również stresową, to niedawno poznana choroba manifestująca się wywołaną przez nagły stres dysfunkcją skurczową lewej komory, imitująca w swym obrazie klinicznym ostry zespół wieńcowy. Decydujące znaczenie dla rozpoznania ma prawidłowy obraz an-giograficzny naczyń wieńcowych oraz wykazanie zaburzeń kurczliwości, tj. znacznej hipokinezy koniuszkowych segmentów lewej komory serca. Diagnoza stawiana jest często na podstawie typowego obrazu wentrikulografii, od którego pochodzi nazwa omawianej jednostki klinicznej. Przedstawiono przypadek 49-letniej chorej z objawami ostrego zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST. Pacjentka zgłaszała silne dolegliwości stenokardialne, które pojawiły się dwie godziny po uzyskaniu informacji na temat śmierci bliskiej jej osoby. Obraz EKG był typowy dla zawału przednio-przegrodowego, markery martwicy mięśnia sercowego były umiarkowanie podwyższone. W badaniu echokardiograficznym stwierdzono zaburzenia kurczliwości pod postacią znacznej hipokinezy koniuszkowych segmentów lewej komory. W koronarografii nie stwierdzono zwężeń światła nasierdziowych tętnic wieńcowych. Na podstawie całokształtu obrazu i wyników badań dodatkowych rozpoznano kardiomiopatię stresową tako-tsubo. Podczas 4-dniowej hospitalizacji obserwowano normalizację stanu klinicznego, obrazu EKG oraz znaczną poprawę funkcji skurczowej lewej komory. W trakcie 3-miesięcznej obserwacji pacjentka pozostała bezobjawowa.