Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nefropatia indukowana kontrastem u chorych poddanych kardiologicznym zabiegom interwencyjnym

Autor:
Michał Nowicki, Anna Masajtis, Katarzyna Murlikiewicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
4
Strona początkowa:
257
Strona końcowa:
262
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nefropatia indukowana kontrastem, środek kontrastowy, przewlekła choroba nerek
Czytaj

Diagnostyczne i terapeutyczne procedury wymagające dożylnego lub dotętniczego zastosowania jodowych środków kontrastowych są coraz powszechniej stosowane w różnych dziedzinach medycyny, w tym przede wszystkim w kardiologii. Stało się to przyczyną wzrostu częstości występowania uszkodzenia nerek spowodowanego podaniem środka kontrastowego (nefropatii indukowanej kontrastem, nefropatii pokontrastowej). Podanie środka kontrastowego może stać się zarówno przyczyną ostrej niewydolności nerek, jak i pogorszenia istniejącej już wcześniej przewlekłej choroby nerek. Pomimo, że ryzyko uszkodzenia nerekw wyniku stosowania radiologicznych środków kontrastowych jest nieduże w populacji ogólnej, jest ono jednak dużo większe u chorych poddawanych kardiologicznym zabiegom interwencyjnym z uwagi na często występujące w tej popu-lacji inne czynniki ryzyka przewlekłej choroby nerek, takie jak: zaawansowany wiek, cukrzyca, niewydolność serca, czy zaawansowane zmiany miażdżycowe. Odpowiednie nawadnianie pacjenta jest obecnie jedynym, pewnym i bezpiecznym sposobem zapobiegania nefropatii pokontrastowej. W badaniach klinicznych próbowano zastosować wiele różnych leków w celu zapobiegania incydentom nefropatii pokontrastowej, uzyskując jednak niejednoznaczne wyniki. Wśród metod zapobiegania pokontrastowemu uszkodzeniu nerek, do najlepiej przebadanych w warunkach klinicznych i zarazem najbardziej obiecujących należą N-acetylocysteina i nawadnianie roztworem wodorowęglanu sodu. Nisko- i izoosmolarne środki kontrastowe są bezpieczniejsze niż środki wysokoosmolarne.