Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualne spojrzenie na farmakoterapię idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego

Autor:
Jerzy Lewczuk, Marta Cisowska
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
4
Strona początkowa:
267
Strona końcowa:
271
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne, farmakoterapia
Czytaj

Idiopatyczne nadciśnienie płucne (idiopathic pulmonary arterial hypertension - IPAH), zwane uprzednio pierwotnym nadciśnieniem płucnym (prima/y pulmonary hypertension - PPH), charakteryzuje się postępującą obliteracją naczyniowego łożyska płucnego, co prowadzi do rozwoju niewydolności prawokomorowej i przedwczesnej śmierci. Obecnie znacząco powiększyła się nasza wiedza o patomechanizmie schorzenia, jego rozpoznawaniu i leczeniu. Praca przeglądowa odnosi się do aktualnej terapii IPAH. Przedstawiono w kolejności szereg grup wazodilatatorów, rozpoczynając od klasycznych, antagonistów wapnia. Omówiono rolę nowoczesnych wazodilatatorów mających właściwości antyproliferacyjne i przedstawiono wyniki leczenia IPAH z zastosowaniem syntetycznej prostacykliny i jej analogów, antagonistów receptorów endoteliny-1 oraz inhibitorów fosfodiesteraz. Przedstawiono rolę terapii kombinowanej i celowanej. Podkreślona została potrzeba terapii przeciwzakrzepowej u wszystkich dotkniętych tym schorzeniem chorych i przypomniane zostały zasady leczenia objawowego. W podsumowaniu przedstawiono algorytm postępowania leczniczego oparty na zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.