Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przenośne aparaty echokardiograficzne. Co nowego?

Autor:
Anna Budaj, Renata Główczyńska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
4
Strona początkowa:
275
Strona końcowa:
277
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przenośne aparaty echokardiograficzne
Czytaj

Pierwsze doniesienie w literaturze medycznej na temat zastosowania przenośnego aparatu echokardiograficznego (hand-carried cardiac ultrasound - HCU) miało miejsce w 1978 r. Jednak dopiero w ostatnich latach rozwój technologiczny pozwolił na skonstruowanie aparatów o zadowalającej jakości obrazowania i możliwości zastosowania nowych technik doplerowskich. Udowodniono użyteczność HCU w ocenie podstawowych parametrów echokardiograficznych w praktyce szpitalnej oraz ambulatoryjnej. Celem poniższej pracy jest przegląd najnowszego wybranego piśmiennictwa dotyczącego zastosowania HCU w praktyce klinicznej.