Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Włókniak serca i zespół preekscytacji - czy ten pacjent wymaga diagnostyki inwazyjnej?

Autor:
Andrzej Dubiński, Zygmunt Zdrojewicz, Krzysztof Wronecki, Tadeusz ?liwiński, Roman Badowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
4
Strona początkowa:
281
Strona końcowa:
284
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
włókniak serca, zespół preekscytacji, rezonans magnetyczny
Czytaj

Pierwotne guzy serca w materiale autopsyjnym stwierdza się w 0,0017-0,028% przypadków, wśród których włókniaki występują u mniej niż u 5%. Wyniki leczenia operacyjnego włókniaków o przebiegu objawowym są bardzo dobre. Niekiedy, z powodu wolnego tempa wzrostu guza, jak i możliwości spontanicznej remisji, leczenie operacyjne nie jestzalecane. Nieinwazyjne badania obrazowe, takie jak: echokardiografia, tomografia komputerowa czy badanie rezonansem magnetycznym są niezwykle przydatne w rozpoznawaniu guzów serca. W poniższym opracowaniu przedstawiono przypadek 18-letniego mężczyzny z rozpoznanym, w oparciu o echokardiografię i rezonans magnetyczny, włókniakiem serca oraz współistniejącym zespołem preekscytacji. Przebieg obu tych schorzeń był bezobjawowy. W pracy podano argumenty przemawiające za dalszym postępowaniem zachowawczym i nieinwazyjną kontrolą przebiegu choroby.