Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Bikalutamid z ablacją androgenów jako leczenie drugiego rzutu u chorych na rozsianego raka sterczą z progresją w trakcie hormonoterapii pierwszego rzutu. Doniesienie wstępne

Autor:
Grzegorz Świątoniowski, Szymon Brużewicz, Tomasz Kłaniewski, Krzysztof Żychowicz, Elżbieta Suder, Monika Setta, Włodzimierz Molenda
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2006
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
12
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
rak sterczą, hormonoterapią drugiego rzutu, bikalutamid
Czytaj

Wprowadzenie: Skuteczność drugorzutowej hormonoterapii rozsianego raka sterczą jest ograniczona, dlatego poszukuje się optymalnych metod terapii, pozwalających na poprawę rokowania. Cel pracy: Wstępna ocena skuteczności terapii bikalutamidem oraz jej efektów ubocznych u pacjentów z rozsianym rakiem sterczą, leczonych wcześniej hormonoterapią. Materiał i metody: W latach 2004-2005 u 26 pacjentów z rozsianym rakiem sterczą rozpoczęto paliatywną hormonoterapię drugiego rzutu, polegającą na połączeniu bikalutamidu (50 mg na dobę) z chirurgiczną bądź farmakologiczną kastracją. Oceniano zarówno efekt, jak i tolerancję takiego leczenia. Wyniki i wnioski: W badanej grupie uzyskano ponad 50% odpowiedzi na leczenie. Tolerancję terapii bikalutamidem można uznać za dobrą.