Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku stwierdzenia guza jajnika w czasie ciąży

Autor:
Zbigniew Pietrzak, Jacek Gruda, Urszula Brocka, Grzegorz Krasomski
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2006
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
20
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
guz jajnika, ciąża, torbiel
Czytaj

Częstość występowania guzów jajnika w czasie ciąży ocenia się średnio 1 /1OOO porodów. Ze względu na rzadkie występowanie tego zjawiska onkolodzy kliniczni i położnicy nie posiadają dużego doświadczenia związanego z prowadzeniem tego rodzaju przypadków. W oparciu o analizę piśmiennictwa przedstawiamy propozycje postępowania diagnostyczno-terapeutycz-nego w przypadku stwierdzenia guza jajnika, wikłającego ciążę. Na podstawie zebranego materiału stwierdzono, że guzy jajnika w tym okresie mają w większości przypadków postać łagodnej torbieli jednostronnej. Ich iagnostyka opiera się na badaniu obrazowym (USG), klinicznym oraz laboratoryjnym (ocena markerów nowotworowych - LDH, AFP, CA125). W przypadku wystąpienia powikłań postępowaniem z wyboru jest leczenie operacyjne. W przypadku zmian o średnicy poniżej 6 mm, niebudzących podejrzeń, przyjmuje się postawę wyczekującą. Zmiany o większej średnicy należy poddać weryfikacji w 16-18 tygodniu ciąży, a w przypadku podejrzenia procesu złośliwego należy wdrożyć leczenie operacyjne. Wśród metod operacyjnych mamy do wyboru: laparoskopię i laparotomię. Sposób postępowania zależy od rodzaju i charakteru zmiany, od obecności objawów niepokojących i od czasu trwania ciąży.