Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena płytek paznokciowych za pomocą skali NAPSI u chorych na łuszczycę zwykłą

Autor:
Anna Zalewska-Janowska, Agnieszka Młynek, Joanna Narbutt, Anna Sysa-Jędrzejowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
164
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, płytki paznokciowe, NAPSI, PASI
Czytaj

Wprowadzenie: Zmiany chorobowe płytek paznokciowych w przebiegu łuszczycy występują stosunkowo często. W piśmiennictwie jednakże stwierdza się jedynie pojedyncze doniesienia na temat zastosowania specjalnie skonstruowanych skal do oceny zmian chorobowych w obrębie płytek paznokciowych. Celem pracy była jakościowa i ilościowa ocena zmian na płytkach paznokciowych rąk i stóp u chorych na łuszczycę zwykłą. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 70 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii UM w £odzi z powodu łuszczycy zwykłej. W badaniu zastosowano wskaźnik NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index), oceniający zaburzenia w obrębie macierzy oraz łożyska płytki paznokciowej. Oceniano również nasilenie i rozległość procesu łuszczycowego w obrębie zmian skórnych za pomocą wskaźnika PASI (Psoriasis Area and SeverityIndex), którego zakres oceny zawiera się od 0 do 72 punktów. Wyniki: Wykazano, że zmiany chorobowe na płytkach paznokciowych występowały u 75,7% badanych (53 pacjentów). NAPSI zawierało się w zakresie od 0 do 124 punktów (średnio 32 punkty), natomiast PASI od 1,7 do 30,2 (średnio 9,8). Dominującym objawem w obrębie płytek paznokciowych rąk były: onycholiza (46,7%) i objaw naparstka (45,6%), natomiast w obrębie płytek paznokciowych stóp -hiperkeratoza podpaznokciowa (76,1%). Najrzadziej obserwowano objaw plamy olejowej, zarówno w obrębie płytek paznokciowych rąk (5,1%), jak i stóp (0,6%). Stwierdzono ponadto dodatnią korelację między wskaźnikiem NAPSI a PASI (p<0,0001) oraz między NAPSI a czasem trwania łuszczycy (p =0,0059). Wnioski: Zmiany na płytkach paznokciowych wśród badanych występowały często i miały różny obraz morfologiczny. Wskaźnik NAPSI wydaje się narzędziem użytecznym do oceny zmian na płytkach paznokciowych w przebiegu łuszczycy.