Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena korneometryczna i kliniczna stopnia nawilżenia naskórka przystosowaniu preparatu DARDIA® w pielęgnacji suchej skóry

Autor:
Łukasz Matusiak, Adam Reich, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
171
Strona końcowa:
175
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
sucha skóra, korneometria, emolienty
Czytaj

Wprowadzenie: Skóra, dzięki unikalnej strukturze, pełni rolę bariery między środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym. Jednakże wskutek działania różnych czynników egzo- i endogennych skład chemiczny skóry i płaszcza lipidowego pokrywającego skórę może ulec zmianie. Tym samym traci ona swoje zdolności ochronne, prowadząc do łatwiejszego przenikania szkodliwych substancji i patogenów do organizmu oraz zwiększonej utraty wody przez skórę, dając obraz klinicznie suchej skóry. Cel pracy: Celem pracy była korneometryczna i kliniczna ocena skuteczności stopnia nawilżenia skóry po zastosowaniu emolientu - DARDIA® Lipo Mleczko. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn) w wieku od 19 do 74 lat (średnio 42,7±16,0 roku) z klinicznie suchą skórą. U każdego z badanych zastosowano preparat DARDIA® Lipo Mleczko, aplikując go jednorazowo na skórę losowo wybranego przedramienia. Następnie dokonywano oceny skuteczności pojedynczej aplikacji w ciągu 24 godzin (odpowiednio po 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6 i 24 godzinach od zastosowania). Następnie u 10 osób z badanej grupy kontynuowano smarowanie wybranej uprzednio kończyny dwukrotnie w ciągu dnia przez 14 dni, a oceny dokonano w 7. i 14. dniu oraz 14 dni po zakończeniu aplikacji. Przeprowadzano badania korneometryczne (korneometr CM820® Courage+Khazaka) oraz ocenę kliniczną. Wyniki: Po jednorazowej aplikacji badanego preparatu wartości korneometryczne istotnie wzrosły (p<0,0001) ze stanu wyjściowego (46,2±7,7 jednostek) już po 15 minutach (66,1±9,4 jednostek), przy czym szczyt nawilżenia naskórka obserwowano po 30 minutach (69,1±9,0 jednostek). Utrzymywał się on na podobnym poziomie do 1 godziny po aplikacji (68,2±10,1 jednostek). W następnych godzinach zanotowano powolny spadek nawilżenia warstwy rogowej naskórka, przy czym po 24 godzinach (52,1±9,6 jednostek) nadal wartości korneometryczne były istotnie wyższe (p<0,001) niż bezpośrednio przed badaniem. Przy 2-tygodniowym stosowaniu preparatu stwierdzono znaczne (p<0,001) podwyższenie stopnia nawilżenia naskórka zarówno po tygodniu (62,2±9,5 jednostek), jak i po dwóch tygodniach (63,4±8,3 jednostek) terapii. Po odstawieniu leczenia (dwa tygodnie) wartości korneometryczne spadły istotnie (p<0,0001) do 51,3±6,8 jednostek. Odzwierciedleniem badań nawilżenia warstwy rogowej naskórka była ocena kliniczna suchości skóry, w której wykazano istotną (p<0,0001) redukcję suchości po 7 i 14 dniach leczenia, a po odstawieniu aplikacji preparatu suchość skóry nawracała. Preparat był dobrze tolerowany, nie obserwowano żadnych objawów niepożądanych. Wnioski: Uzyskane wyniki pozwalają stwierdziæ, iż największy stopień nawilżenia naskórka obserwowany jest po 30 minutach-1 godzinie od aplikacji pojedynczej dawki. Regularne stosowanie emolientu DARDIA® Lipo Mleczko w pielęgnacji suchej skóry istotnie poprawia ponadto nawilżenie warstwy rogowej naskórka przy jednoczesnej dobrej tolerancji preparatu.