Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metody diagnostyki autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych z punktu widzenia diagnosty laboratoryjnego

Autor:
Tomasz Zborowski, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
189
Strona końcowa:
196
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
immunofluorescencja bezpośrednia, immunofluorescencja pośrednia, ELISA, desmogleina 1, desmogleina 3, immunoblotting
Czytaj

Autoimmunizacyjnedermatozy pęcherzowe są rzadkimi chorobami charakteryzującymi się autoimmunizacją głównie wobec białek strukturalnych odpowiedzialnych za przyleganie i enzymów w obrębie skóry. Pemfigoid pęcherzowy jawi się jednak jako potencjalny problem epidemiologiczny w starzejącej się populacji w krajach rozwiniętych cywilizacyjnie. Dla wyników leczenia tych dermatoz duże znaczenie ma postawienie prawidłowej diagnozy w jak najkrótszym czasie. Testy laboratoryjne używane do wykrywania tych dermatoz są zasadniczym elementem postępowania diagnostycznego, możliwe że bardziej istotnym nawet od badania klinicznego. W niniejszej pracy omówiono wady i zalety metod laboratoryjnych stosowanych w praktyce oraz zasugerowano pożądane kierunki rozwoju tych metod.