Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia sercowo-naczyniowe w łuszczycy

Autor:
Iwo Janusz, Andrzej Bissinger, Joanna Narbutt, Anna Sysa-Jędrzejowska, Leszek Markuszewski, Anna Zalewska-Janowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
205
Strona końcowa:
207
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, zaburzenia sercowo-naczyniowe, choroba ogólnoustrojowa
Czytaj

Łuszczyca jest jedną z najpowszechniej występujących dermatoz. Ocenia się, iż dotyczy ona 2% światowej populacji. Choć etiologia tej choroby nie jest w pełni wyjaśniona, wiadomo, iż u jej podłoża leżą zarówno czynniki genetyczne, jak też wiele uwarunkowań środowiskowych. Zarówno dane epidemiologiczne, uwzględniające współwystępowanie chorób ogólnoustrojowych u pacjentów z łuszczycą, jak też badania przeprowadzane na niewielkich grupach chorych na łuszczycę, ujawniające częstsze występowanie dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego oraz zaburzeń metabolicznych w porównaniu z populacją ogólną, pozwalają postrzegać łuszczycę w kategoriach choroby ogólnoustrojowej. U podłoża zwiększonego prawdopodobieństwa występowania chorób sercowo-naczyniowych u chorych na łuszczycę leżą prawdopodobnie zbliżone środowiskowe czynniki ryzyka dla występowania wyżej wymienionych chorób, podobieństwa w zjawiskach patofizjologicznych czy też efekty uboczne leczenia przeciw-łuszczycowego. Ze względu na niewielką liczbę dostępnych publikacji oceniających łuszczycę pod względem współistnienia zaburzeń kardiologicznych, celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na ten temat na podstawie danych z literatury.