Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nagroda im. Profesora Feliksa Wąsika za rok 2005

Autor:
Rafał Białynicki-Birula
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
212
Strona końcowa:
212
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
nagroda
Czytaj

21 czerwca 2006 r. na uroczystym posiedzeniu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, które odbyło się w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu, wręczono czwartą coroczną Nagrodę im. Profesora Feliksa Wąsika za najlepszą opublikowaną w 2005 r. pracę z dziedziny onkologii dermatologicznej. Nagroda jest przyznawana od 2002 r. przez Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTD. W tym roku wyróżniono dr n. med. Małgorzatę Sokołowską-Woj-dyło za pracę pt.: Circulatingclonal CLA(+) Tcells in Sezary syndro-me express the skin-homing chemokine receptors CCR4 and CCR10 as well as the lymph node-homing chemnokine receptor CCR7, która ukazała się w czasopiśmie British Journal ofDermato-logy, będącym organem Brytyjskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Autorzy wykazali, że komórki pamięci CLA+CD4+ u pacjentów z zespołem Sezary'ego wykazują podwójny potencjał migracyjny przez ekspresję zarówno CCR4 i CCR10 związanych z procesem wędrówki do skóry (skin-homing), jak i CCR7, odpowiedzialnego za migrację do węzłów chłonnych (lymph node-homing). Nowatorskim wynikiem pracy było potwierdzenie istnienia złośliwego rozrostu komórek T o potencjale wędrówki zarówno do skóry, jak i do węzłów chłonnych (skin-homing central memory Tcells). Zgodnie z warunkami konkursu laureatka wygłosiła nagrodzoną pracę w trakcie posiedzenia. Należy zaznaczyæ, że ta dziedzina onkologii dermatologicznej była przedmiotem szczególnego zainteresowania nieżyjącego prof. dr. hab. n. med. Feliksa Wąsika. Wyróżniona praca jest wynikiem wieloletniej współpracy dr n. med. Małgorzaty Sokołowskiej-Wojdyło z prof. Thomasem Tuetingiem z Kliniki i Polikliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Bonn.