Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sprawozdanie z sympozjum poświęconego uczczeniu 100. rocznicy opracowania odczynu Wassermanna-Neissera-Brucka połączonego z wygłoszeniem II Wykładu Neisserowskiego

Autor:
Rafał Białynicki-Birula
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
213
Strona końcowa:
214
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
sprawozdanie
Czytaj

17 maja 2006 r. odbyło się we Wrocławiu sympozjum z okazji 100. rocznicy opracowania odczynu Wassermanna-Neissera-Brucka połączone z wygłoszeniem II wykładu upamiętniającego dorobek naukowy prof. Alberta Neissera (Albert Neisser Lecture). Organizatorem była Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej wraz z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Zaproszenie organizatorów przyjęli goście z Niemiec i z kraju. Zaszczycili swoją obecnością: prof. dr hab. Albrecht Scholz z Zakładu Historii Medycyny w Dreźnie, dr n. med. Thomas Kehl z firmy Sanofi-Aventis z Berlina, prof. dr hab. Wiesław Gliński - prezydent Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz dr n. med. Agnieszka Serwin z Kliniki Dermatologicznej w Białymstoku. Sympozjum otworzył prof. Eugeniusz Baran - przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego PTD, który w serdecznych słowach przywitał wszystkich uczestników. Następnie prof. Wiesław Gliński wygłosił drugi wykład z cyklu Albert Neisser Lecture na temat zagadnień związanych z patogenezą i leczeniem owrzodzeń: Diagnostyka i postępowanie lecznicze w przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Wykład wywołał ożywioną dyskusję na tematy związane z nowymi odkryciami jak również sprawami współczesnej terapii. Następnie drThomas Kehl kierujący działem badań firmy Sanofi - Aventis Deutschland GmbH przedstawił zagadnienia rozwoju nauki dzięki współpracy klinicystów i przemysłu farmaceutycznego (The development of science through the collaboration of hospitals and industry). Również to wstąpienie było punktem wyjścia dyskusji odnoszącej się do bieżących problemów badań klinicznych w zakresie dermatologii. Prof. Albrecht Scholz, kierownik Katedry Historii Medycyny w Dreźnie (Institut für Geschichte der Medizin), przybliżył sylwetkę Carla Brucka, jednego z twórców testu Wassermanna (Wasser-mann Reaktion, WR), który w wyniku prześladowań popełnił samobójstwo pod koniec II wojny światowej (The rise and fall of Carl Bruck). Następnie dr Rafał Białynicki-Birula z wrocławskiej Kliniki Dermatologii szczegółowo omówił zdarzenia prowadzące do odkrycia jednego z pierwszych testów serologicznych. Zostały przedstawione sylwetki twórców oraz zawiłe drogi prowadzące do powstania testu. Doniesienie to zostało opublikowane w pełnej wersji w numerze 2/2006 Dermatologii Klinicznej. Wykład dr Agnieszki Beaty Serwin i prof. dr hab. Bożeny Chody-nickiej z Kliniki Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku: Diagnostyka laboratoryjna kiły u progu trzeciego millenium był najlepszym podsumowaniem osiągnięć Wassermanna, Neissera i Brucka. Najnowsze osiągnięcia w zakresie syfilidologii przedstawiono w sposób bardzo dydaktyczny. Liczni członkowie Oddziału Dolnośląskiego PTD zadawali pytania prelegentce chcąc upewniæ się w sprawie zagadnień współczesnej diagnostyki kiły. Sympozjum nie mogłoby się odbyć gdyby nie sponsorzy, którymi były firmy farmaceutyczne, szczególnie wspomnieć należy o pomocy ze strony głównego sponsora - firmy Servier.