Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sprawozdanie z 33. Zjazdu Towarzystwa Badań nad Ultra strukturą Skóry, 8-10.06.2006, Warszawa

Autor:
Iwo Janusz, Anna Zalewska-Janowska
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
217
Strona końcowa:
218
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
sprawozdanie
Czytaj

W dniach od 8 do 10 czerwca 2006 r. odbyło się coroczne, 33. już spotkanie Towarzystwa Badań nad Ultrastrukturą Skóry (Society for Cutaneous Ultrastructure Research, SCUR). W wyniku zasług odniesionych na polu badań w dziedzinie ultrastruktury skóry, zaszczyt organizowania tegorocznego zjazdu przyznano Warszawskiej Klinice Dermatologii i Wenerologii z dr Katarzyną Woźniak i prof. Cezarym Kowalewskim na czele. To doniosłe wydarzenie zgromadziło ponad 100 uczestników z całego świata, łącznie z liczną delegacją z Japonii. Obrady odbywały się w przestronnym i nowoczesnym gmachu Centrum Finansowego przy ul. Puławskiej w Warszawie, gwarantującym najwyższy komfort wszystkim biorącym udział w spotkaniu. Program naukowy okazałsię wyjątkowo atrakcyjny i zróżnicowany. ?wiatowej sławy profesorowie: Sławomir Majewski z Warszawy, Yasuo Kitajima z Gifu, Hiroshi Shimizu z Sapporo, Sarolta Karpati z Budapesztu, Marcel Jonkman z Groningen, John McGrath z Londynu, Robert Schwartz z Newark oraz Marek Haftek z Lyonu, wygłosili bardzo interesujące wykłady. Spotkanie zainaugurowało wystąpienie prof. Stefanii Jabłoń-skiej, będące wstępem do wykładu prof. Sławomira Majewskiego na temat roli HPV 5 w etiopatogenezie łuszczycy. Należy podkreślić, że pionierskie doniesienia na temat HPV 5 w łuszczycy zostały opublikowane w roku 1998 przez prof. Majewskiego i wsp. na łamach czasopisma Journal of Investigative Dermatology, które od bieżącego roku dołączyło do najbardziej prestiżowej grupy Nature. Kolejnego dnia obrad swój wykład przedstawił prezydent Japa-nese Society of Dermatology prof. Yasuo Kitajima. Poruszając problem etiopatogenezy pęcherzycy zwykłej, w sposób bardzo przystępny objaśnił biochemiczne i ultrastrukturalne mechanizmy powstawania pęcherzy śród naskórkowych. Kolejny, trzeci, wykład w spektakularny sposób zaprezentował redaktor naczelny Journal of Dermatological Science prof. Hiroshi Shimizu. Przedstawił on mysi model dla epidermolysis bullosa (EB) uzyskany dzięki wyeliminowaniu z genomu myszy fragmentu odpowiedzialnego za syntezę kolagenu XVII - (COL17). Wyniki badań były efektem intensywnych, 5-letnich prac ośrodka naukowego w Sapporo. Podczas czwartego wykładu zaproszonego prof. Sarolta Karpati przedstawiła istotne problemy związane z rzadką postacią rybiej łuski, dziedziczonej w sposób dominujący, za pośrednictwem chromosomu płciowego X. Zwróciła uwagę, iż w tej letalnej dla mężczyzn postaci choroby, obserwuje się zmienne fenotypy skóry, charakteryzujące się różnorodnym nasileniem zmian uzależnionym od metabolizmu lipidów w skórze, wpływających na proces rogowacenia. Podczas piątego wykładu prof. Marcel Jonkman omówił problemy związane z diagnostyką rzadkich fenotypów Epidermolysis bullosa, podkreślając jednocześnie rolę mikroskopii elektronowej jako złotego standardu w procesie ich rozpoznawania. Wykładowca zwrócił również uwagę na problemy z interpretacją niektórych obrazów, prowadzących do błędnej diagnozy. W trakcie szóstego wykładu prof. John McGrath w sposób syntetyczny przedstawił genetyczne podłoże chorób wywołanych nieprawidłowościami wynikającymi z zaburzeń na poziomie połączeń desmosomalnych. Zwrócił również uwagę na różnorodne obrazy kliniczne wynikające z zaburzonej adhezji komórkowej. Ostatniego dnia obrad, siódmy wykład wygłosił zawsze życzliwy Polsce i Polakom prof. Robert Schwartz. Przybliżył on problemy związane z patogenezą oraz przebiegiem klinicznym mięsaka Ka-posiego. Szczególnie wiele uwagi poświęcił on aspektom epidemiologicznym oraz diagnostycznym tej choroby. Podczas ostatniego wykładu, wychowanek prof. S. Jabłońskiej - Profesor Marek Haftek w niezwykle przystępny sposób nakreślił problem dotyczący macierzy zewnątrzkomórkowej, podkreślając również rolę wzajemnej interakcji keratynocytów, komórek Langerhansa oraz mela-nocytów w procesie utraty wody i ochrony przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Wszyscy zaproszeni wykładowcy zgodnie z wieloletnią tradycją otrzymali upominki, tym razem w postaci tradycyjnych polskich nalewek. Organizatorzy przygotowali dwa wykłady specjalne na temat zastosowania zaawansowanych technik mikroskopii fluorescencyjnej oraz konfokalnej we współczesnej praktyce dermatologicznej. Łącznie w sześciu sesjach zaprezentowano 31 doniesień ustnych, wśród których aż 13 pochodziło z ośrodków krajowych. Swoje prace przedstawiły Kliniki z Warszawy, Gdańska, Szczecina i £odzi. Kolejne sesje skupiały wystąpienia o następujących tematykach: proces zapalny i infekcje, bariera naskórkowa, promieniowanie ultrafioletowe i kancerogeneza, choroby autoimmunologicz-ne, Epidermolysis bullosa. Trudno również nie wspomnieæ o bardzo bogatej sesji plakatowej, w której zaprezentowano 14 prac badawczych. Pod koniec owocnych obrad organizatorzy przyznali dwa wyróżnienia. Nagrodzono prezentowane w drugiej sesji ustnej wystąpie- nie dr. Nicolasa Eppa z Heidelbergu w Niemczech na temat roli 12R - lipooksygenazy w tworzeniu bariery naskórkowej. Wśród plakatów szczególne zainteresowanie wzbudziła praca dr Marcii Bedoni z Mediolanu poświęcona wpływowi promieniowania y na hodowle organotypowe komórek ludzkiej skóry. Interesujący program naukowy urozmaicony został perfekcyjnie przygotowanymi imprezami towarzyszącymi. Pierwszy dzień zjazdu zakończył się rautem w przestronnym atrium Centrum Finansowego, gdzie miła atmosfera spotkania sprzyjała licznym rozmowom kuluarowym. Obrady drugiego dnia zakończyły się bankietem we wnętrzach Zamku Ujazdowskiego. Wystawny koktajl poprzedziło zwiedzanie wraz z przewodnikami wystawy arcydzieł sztuki nowoczesnej, których odważny i awangardowy wygląd w sposób wymowny kontrastujący z klasycznym wystrojem pałacu, wprowadził w zachwyt, a niejednokrotnie wręcz w osłupienie wszystkich zwiedzających. Następnie uczestnicy oddali się degustacji wyszukanych potraw ,,Qchni Artystycznej’’. Uroku imprezie dodawała specjalnie przygotowana oprawa muzyczna. Gratulujemy serdecznie Pani dr Katarzynie Woźniak oraz Panu prof. Cezaremu Kowalewskiemu świetnej organizacji prestiżowego zjazdu w stolicy naszego kraju.