Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie glukozy i insuliny podczas doustnego testu obciążenia glukozą u zdrowych dzieci - zastosowanie wskaźnika insulinooporności według Belfiore w wieku rozwojowym

Autor:
Renata Stawerska, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Katarzyna Cypryk, Jolanta Lukamowicz, Andrzej Lewiński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
251
Strona końcowa:
256
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
insulinooporność, doustny test tolerancji glukozy, wartości referencyjne, okres dojrzewania
Czytaj

Wprowadzenie. Wrażliwość tkanek na insulinę zmienia się w poszczególnych okresach dojrzewania płciowego dziecka. Konieczne jest odróżnienie insulinooporności (IR) fizjologicznej, wynikającej z dojrzewania płciowego, od patologicznej. U dzieci może być przydatne oznaczenie wskaźnika IR za pomocą wzoru zaproponowanego przez Belfiore (IRIBelfiore). Zastosowanie wymienionego wzoru wymaga ustalenia wartości referencyjnych pola pod krzywą stężenia glukozy (GLUAUC) i insuliny (INSAUC) podczas doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT) dla badanej populacji (tj. dla zdrowych dzieci, będących w danym stadium dojrzewania płciowego). Celem pracy było opracowanie takich właśnie wartości referencyjnych. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 40 zdrowych dzieci z prawidłową masą ciała, w wieku 8-18,2 roku. Ze względu na stadium dojrzewania płciowego według Tannera dzieci podzielono na 3 grupy: A - I stadium, B - II lub III stadium i C - IV lub V stadium. U każdego dziecka oznaczono stężenie glukozy i insuliny w surowicy na czczo oraz w 60 i 120 minucie OGTT, a następnie obliczono GLUAUC i INSAUC. Uzyskane średnie wartości GLUAUC i INSAUC dla każdej z grup wykorzystano do obliczenia zakresu IRIBelfiore. W celu ustalenia wartości punktu odcięcia między fizjologiczną i patologiczną IR w wieku rozwojowym zastosowano analizę ROC (receiver operating characteristic), wykorzystując wartości IRIBelfiore badanych dzieci zdrowych oraz 50 dzieci z otyłością i IR (określoną na podstawie QUICKY i/lub podwyższonego stężenia insuliny w trakcie OGTT), dobranych pod względem wieku, płci i okresu dojrzewania do analizowanej grupy dzieci zdrowych. Wyniki: Uzyskano następujące średnie wartości GLUAUC i INSAUC podczas OGTT w poszczególnych grupach: A - 189,3 mg/dL i 37,1 ulU/mL; B -207,4 mg/dL i 54,5 ulU/mL; C - 188,8 mg/dL i 59,4 ulU/mL Analiza ROC wykazała punkt odcięcia między prawidłową i patologiczną IR na poziomie 1,27 dla IRIBelfiore. Wnioski: 1. Uzyskane średnie wartości pola pod krzywą stężeń glukozy i insuliny podczas OGTT dla zdrowych dzieci, będących w różnych stadiach dojrzewania płciowego mogą służyć do obliczenia IRIBelfiore u dzieci. 2. Wartości IRIBelfiore przekraczające 1,27 świadczą o patologicznej IR w wieku rozwojowym.