Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężenia metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej 2 (MMP-2), metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej 9 (MMP-9) i tkankowego inhibitora metaloproteinazy 2 (TIMP-2) u dzieci i młodzieży z niedoborem hormonu wzrostu

Autor:
Jolanta Szczepańska-Kostro, Marek Kowalewski, Mirosława Urban, Maria Gardziejczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
257
Strona końcowa:
260
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
metaloproteinazy, niedobór hormonu wzrostu, dzieci i młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej (MMPs) biorą udział w różnych procesach patologicznych, włączając w to choroby zapalne, miażdżycę i choroby układu sercowo naczyniowego. Niedobór hormonu wzrostu (GHD) wiąże się z przedwczesnym rozwojem miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. Stężenie MMPs i inhibitorów tkankowych metaloproteinaz (TIMPs) nie było dotychczas oceniane w grupie dzieci i młodzieży z GHD. Materiał i metody: W grupie 44 pacjentów ze świeżo zdiagnozowanym niedoborem hormonu wzrostu, zakwalifikowanych do leczenia substytucyjnego rhGH (11 dziewcząt i 33 chłopców) w średnim wieku 12,5±2,7 roku, o wzroście 1,3±0,1 m, o powierzchni ciała (BSA) 1,1 ±0,2 m2 i ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) wynoszącym 17,4±2,2 kg/m2 oraz w grupie 32 zdrowych pacjentów (11 dziewcząt i 21 chłopców) w średnim wieku 12,4±2,9 roku, o wzroście 1,6±0,2 m, o powierzchni ciała 1,4±0,3 m2 i z BMI 18,7±2,6 kg/m2 oceniono stężenie metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej 2 (MMPs-2), metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej 9 (MMPs-9) i tkankowego inhibitora metaloproteinazy 2 (TIMP-2). Stężenie MMPs-2, MMPs-9 i TIMP-2 oceniono za pomocą metody immunoenzymatycznej ELISA Wyniki: Pacjenci z GHD mieli znamiennie wyższe stężenie MMP-2 (287,2±60,5 vs. 235,8±41,3 ng/ml, p<0,0001) oraz TIMP-2 (81,4±14,9 vs. 62,7±15,9 ng/ml, p<0,0001) w porównaniu z grupą kontrolną. Nie wykazano różnic w stężeniu MMP-9 (338,5±197,9 vs. 276,3±121,7 ng/ml, p=0,12) w grupie z GHD w porównaniu z grupą kontrolną. Wnioski: Dzieci i młodzież z niedoborem hormonu wzrostu mają podwyższone stężenie MMPs-2 i TIMP-2.