Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynność tarczycy po radioterapii okolicy szyi u pacjentów z choroba Hodgkina - długoletnia obserwacja

Autor:
Katarzyna Ziora, Halina Bubała, Jan Głowacki, Danuta Sońta-Jakimczyk, Tomasz Legaszewski, Wojciech Zajęcki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
267
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
radioterapia, choroba Hodgkina, czynność tarczycy
Czytaj

Wprowadzenie: Nowoczesna terapia choroby Hodgkina (HD): chemioterapia (CT) i/lub radioterapia (RT) umożliwia długoletnie przeżycie chorych, ale niesie ryzyko wczesnych i późnych powikłań, w tym zaburzeń czynności tarczycy (popromienne zapalenie tarczycy, niedoczynność tarczycy, choroba Gravesa-Basedowa, wole guzkowe, rak tarczycy). Cel pracy: Ocena czynności tarczycy u chorych pozostających w całkowitej remisji HD po 6 i 16 latach od zakończenia leczenia. Materiał i metody: Badaniami objęto 29 chorych (9 kobiet, 20 mężczyzn); średnia wieku 22,8 lat, leczonych w okresie dzieciństwa CT (cykle MVPP i B-DOPA) i RT (okolica szyi; 18-40 Gy) z powodu HD. Oceny tarczycy dokonano średnio po 6 latach (I badanie) i średnio po 16 latach (II badanie) na podstawie badania palpacyjnego gruczołu tarczowego, USG, biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy (BACC) oraz oznaczenia w surowicy krwi: hormonów tarczycy (TSH, fT3, fT4), tyreoglobuliny (Tg) i przeciwciał przeciwtarczycowych (a-TG i a-TPO). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej; procent nieprawidłowych wyników dla oznaczanych hormonów obliczano przyjmując zakres wartości referencyjnych. Wyniki: U żadnego pacjenta nie stwierdzono nieprawidłowości w badaniu palpacyjnym tarczycy. ?rednia objętość tarczycy w USG podczas II badania odpowiadała 66,3% objętości tarczycy ludzi zdrowych. U 8 chorych badanie USG wykazało ogniska odpowiadające guzkom tarczycy. U 1 z nich niewielkie 0,8 mm hipoechogeniczne lite ognisko zweryfikowane zostało w BACC i w badaniu histopatologicznym jako rak brodawkowaty tarczycy. U 1 pacjenta (3,4% chorych) wykazano cechy subklinicznej niedoczynności tarczycy, a u 17,2 % chorych podwyższenie stężenia Tg w surowicy krwi, przy prawidłowych hormonach tarczycy. U dwóch pacjentów (6,8% chorych) obserwowano podwyższenie miana a-TG i a-TPO. Wnioski: 1. U większości chorych z HD po przebytej RT okolicy szyi w okresie długoletniej remisji stwierdza się prawidłową czynność tarczycy. 2. Z uwagi na istniejące zagrożenie rakiem tarczycy nawet po wielu latach od napromieniowania, konieczna jest okresowa ocena morfologiczna tarczycy u tych chorych.