Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki prognostyczne choroby trzewnej u dzieci z cukrzyca typu 1

Autor:
Małgorzata Myśliwiec, Anna Balcerska, Jan Stępiński, Alicja Bąkowska, Anna Jędrzejczyk, Joanna Bautembach-Minkowska, Beata Sztangierska, Piotr Banach, Piotr Wiśniewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
281
Strona końcowa:
285
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
celiakia, cukrzyca typu 1, przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Przedmiotem dyskusji jest częstość współistnienia celiakii i cukrzycy typu 1 oraz standaryzacja metod diagnostycznych w kierunku rozpoznania celiakii u dzieci z cukrzycą typu 1. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości choroby trzewnej u dzieci z cukrzycą typu 1 (DM1) w regionie pomorskim, a także poszukiwanie czynników prognostycznych rozwoju celiakii u dzieci z DM1. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 70 dzieci z nowo rozpoznaną DM1 w wieku 9,47±4,59 roku (grupa 1) oraz wśród 223 dzieci z długotrwałą DM1 (grupa 2; średni wiek 10,20±3,87 roku, średni czas trwania choroby 4,47±3,16 roku). U wszystkich badanych pacjentów oznaczono poziom C-peptydu, HbA1c, CRP, TSH, fT4, fT3, wielkość wydalania albumin w moczu, poziom przeciwciał przeciwgliadynowych (AGA), przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (TGA) metodą ELISA, przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich (EmA) metodą immunofluorecencyjną w klasie IgA i IgG, poziom IgA oraz poziom przeciwciał przeciw tyreoglobulinie (TG) i przeciw peroksydazie tarczycowej (TPO) metodą ELISA. U wszystkich badanych dzieci wykonano USG tarczycy, a u dzieci z podwyższonym mianem przeciwciał TGA, AGA lub Ema wykonano także biopsję jelita cienkiego. Wyniki: Potwierdzoną w biopsji chorobę trzewną stwierdzono w grupie 1 u 5,7% pacjentów, a w grupie 2 - u 9,4% dzieci. Częstość występowania przeciwciał TGA wśród pacjentów z grupy 2 wynosiła 9,52%, AGA - 7,62%, EmA - 6,19%. W grupie 1 u 10%, a w grupie 2 - 24,2% pacjentów stwierdzono autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Dzieci z długotrwałą DM1 z rozpoznaną celiakią (grupa A) charakteryzowały się statystycznie znamiennym niższym wiekiem zachorowania na DM 1 (0,003), wyższym poziomem HbA1c (p=<0,001), CRP (p<0,001), wyższym poziomem wydalania albumin w moczu w porównaniu do grupy dzieci bez celiakii (grupa B). Najwyższą czułość (95,2%) w diagnostyce celiakii u dzieci z cukrzycą typu 1 wykazał test serologiczny z oznaczeniem przeciwciał TGA, najniższą (61,9%) - test z oznaczeniem przeciwciał EmA. Wnioski: Chorobowość w przypadku potwierdzonej biopsją choroby trzewnej u dzieci z DM 1 jest wysoka (9,4%). Oznaczenie przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej jest najczulszym parametrem przesiewowym w kierunku rozpoznania celiakii u dzieci z DM 1.