Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena objętości tarczycy u dziewcząt z zespołem Turnera według norm dla zdrowej populacji

Autor:
Anna M. Kucharska, Michał Brzewski, Barbara Czarnocka, Aleksandra Januszek-Trzciąkowska, Anna Majcher, Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
292
Strona końcowa:
295
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
wole, zespół Turnera, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Zespół Turnera jest dość częstą wadą chromosomalną. Wśród cech klinicznych zespołu wymienia się skłonność do chorób o podłożu autoimmunologicznym - najczęściej jest to przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy typu Hashimoto. Z uwagi na znaczny niedobór wysokości ciała u pacjentek z zespołem Turnera korzystanie z norm objętości tarczycy dla wieku budzi wątpliwości. Celem pracy było ustalenie odpowiedniej metody oceny objętości tarczycy u dziewcząt z zespołem Turnera przy wykorzystaniu norm dla zdrowej populacji dziecięcej. Materiał i metody: Zbadano 54 dziewczęta z zespołem Turnera. ?redni wiek wynosił 11 lat i 9 miesięcy. Badanie obejmowało ocenę palpacyjną i ultrasonografie tarczycy oraz określenie stanu hormonalnego i obecności przeciwciał przeciwtarczycowych. Objętość tarczycy porównywano do norm według Delange'a dla wieku chronologicznego i wzrostowego u każdej pacjentki. Wyniki: W badanej grupie objętość tarczycy mieściła się w granicach normy dla wieku kalendarzowego. Dla wieku wzrostowego u 3 pacjentek stwierdzono wartości przekraczające 97 centyl - były to pacjentki, u których na podstawie oceny palpacyjnej podejrzewano wole. Wnioski: Wydaje się, że proponowana ocena objętości tarczycy w stosunku do normy daje możliwość rzetelnej oceny wielkości gruczołu u pacjentek z zespołem Turnera, jak również u innych pacjentów z niedoborem wysokości ciała.