Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poziom swoistych przeciwciał anty-Candida albicans w surowicy krwi pacjentek z nawracającą kandydozą pochwy

Autor:
Urszula Nawrot, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Marek Myśków, Krystyna Starszak, Andrzej Pawluk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
93
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
nawracająca kandydoza pochwy, przeciwciała anty-C. albicans
Czytaj

Wstęp: Grzyby z rodzaju Candida są częstym czynnikiem etiologicznym zapalenia pochwy i sromu u kobiet. Kandydoza pochwy jest uznawana za nawracającą, gdy epizody ostrej grzybicy pochwy powtarzają się przynajmniej 4-krotnie w ciągu 12 miesięcy. Cel pracy: Określenie poziomu swoistych przeciwciał anty-C. albicans klasy IgG, IgA, IgE w surowicy pacjentek z nawracającą kandydozą pochwy (RVVC) oraz u kobiet zdrowych. Pacjenci: Z grupy 150 pacjentek z podejrzeniem grzybicy pochwy wybrano 37, u których na podstawie bezpośredniego badania ginekologicznego oraz badania mikrobiologicznego wymazów z pochwy rozpoznano kandydozę. Pacjentki te cierpiały na infekcje powtarzające się przez okres od roku do 8 lat, a w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie przynajmniej czterokrotnie przechodziły grzybicze zapalenie pochwy. Metoda: Poziom przeciwciał oznaczono metodą immunoenzymatyczną. Wyniki: Dodatnie miana (>30 j./ml) przeciwciał klasy IgG anty-C. albicans wykryto w surowicy 31 spośród 33 (93%) pacjentek z RVVC zainfekowanych C. albicans. Ujemne miana miało 6 pacjentek, przy czym u 4 z nich czynnikiem etiologicznym zakażenia były gatunki Candida różne od C. albicans (C. famata, C. glabrata, C. krusei, C. kefyr). Dodatnie miana przeciwciał klasy IgA wykryto u 12 spośród 37 (32,4%) pacjentek z RVVC. W grupie kontrolnej wykazano obecność IgG u 50% badanych oraz IgA u 17% zdrowych dawców. W surowicy badanych pacjentek i dawców nie wykryto obecności przeciwciał klasy IgE anty-C. albicans. Wnioski: Częstotliwość występowania wysokich mian swoistych przeciwciał anty-Candida albicans jest wyższa w grupie pacjentek z RVVC niż u zdrowych dawców.