Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie osobistej pompy insulinowej u 7-tygodniowego niemowlęcia z cukrzyca noworodkową

Autor:
Małgorzata Myśliwiec, Anna Balcerska, Joanna Bautembach-Minkowska, Maciej T. Małecki, Joanna Nazim
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
296
Strona końcowa:
299
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca noworodków, leczenie pompą insulinową
Czytaj

Etiologia i przebieg cukrzycy rozpoznanej w okresie noworodkowym jest ciągle przedmiotem badań. Niezależnie od patogenezy choroby stwierdzenie hiperglikemii w tym okresie wymaga natychmiastowego wdrożenia insulinoterapii. Leczenie cukrzycy u noworodków i niemowląt jest trudne ze względu na konieczność stosowania bardzo małych dawek insuliny. Opis przypadku: Chłopiec w 8 dobie życia został przekazany z Oddziału Noworodkowego Szpitala Klinicznego do Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AM w Gdańsku z rozpoznaniem cukrzycy. Matka (lat 27) i ojciec (lat 30) zdrowi, nie obciążeni przewlekłymi chorobami. Przebieg ciąży do 37 tygodnia prawidłowy. Ciąża zakończona cesarskim cięciem w 37 tygodniu z powodu wahań tętna płodu. Mimo precyzyjnej insulinoterapii dożylnej u chłopca utrzymywały się duże wahania poziomów glikemii. Dodatkowo wyrównanie metaboliczne u pacjenta utrudniały pojawiające się kolejno od 3 tygodnia życia uogólnione zakażenia szczepami szpitalnymi. W 7 tygodniu życia u chłopca zastosowano leczenie insuliną NovoRapid za pomocą osobistej pompy insulinowej Paradigm 712. Dawka dobowa insuliny już w 3 dobie życia po zastosowaniu tej metody leczenia uległa zmniejszeniu z 0,7 j/kg masy ciała/dobę do 0,5 j./kg masy ciała/dobę, a poziomy glikemi uległy normalizacji. W trakcie tej terapii pacjent w 6 miesiącu życia ważył 6300 gram, osiągając jednocześnie rozwój psychomotoryczny nie odbiegający od rozwoju jego rówieśników. Badania biochemiczne wykazały poziom C-peptydu na czczo i po stymulacji glukagonem <0,5 ng/ml. Brak było autoprzeciwciał typowych dla cukrzycy typu 1. Badanie genetyczne w kierunku mutacji genu Kir6.2 przyniosło wynik negatywny. Wnioski: Prezentowany przypadek wskazuje, że u dzieci z cukrzycą rozpoznaną w okresie noworodkowym włączenie insulinoterapii za pomocą osobistej pompy insulinowej jest możliwą i efektywną metodą leczenia.