Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ cyklosporyny A na wrażliwość szczepów Candida albicans na wybrane antymikotyki

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wiaczesław Niczyporuk, Jan Karczewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
82
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
cyklosporyna A, Candida albicans, wrażliwość na leki przeciwgrzybicze
Czytaj

Celem pracy była ocena wpływu cyklosporyny A na wrażliwość szczepów grzybów drożdżopodobnych na powszechnie stosowane antymikotyki. Badaniem objęto 200 szczepów Candida albicans izolowanych z ontocenozy pochwy od pacjentek z przewlekłą nawrotową kandydozą, które uprzednio leczono wieloma lekami przeciwgrzybiczymi. W pierwszym etapie doświadczenia wyznaczano na podłożu Sabourauda MIC cyklosporyny A. Do badań wykorzystano preparat CsA in substantia firmy Novartis. Lek rozpuszczano w 1% roztworze DMSO. Z płytek, na których jeszcze obserwowano wzrost szczepów Candida albicans, pobierano grzyby drożdżopodobne do oznaczenia ich wrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową i mikrotestem ATB FUNGUS. Stosując obie metody oceny wrażliwości między grupami kontrolnymi a grupą po zadziałaniu cyklosporyny A, nie obserwowano statystycznie istotnych różnic we wrażliwości badanych szczepów. Współczynnik zgodności dla grup kontrolnych wynosił ogółem 0,987, a dla grup po zadziałaniu CsA - 0,990. Uzyskane wyniki sugerują, że cyklosporyna A nie wpływa na zmianę wrażliwości szczepów Candida albicans na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, nystatynę, pimarycynę, klotrimazol, mikonazol, ketokonazol, tiokonazol, flukonazol i ekonazol.