Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ standaryzowanej diety polimerycznej ("diety białej") na wynik pH-metrii w trakcie jednoczesnego zapisu pH- i bilimetrycznego u dzieci z podejrzeniem GERD

Autor:
Krystyna Wąsowska-Król i kowska, Beata Gębora-Kowalska, Marek Kurnatowski, Ewa Toporowska-Kowalska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
259
Strona końcowa:
262
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ph-metria, Bilitec 2000 TM, standaryzowana dieta polimeryczna, GERD
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach w diagnostyce pacjentów z GERD wykorzystywane jest monitorowanie refluksu dwunastniczo--żołądkowo-przełykowego (DGER) za pomocąjednoczesnego zapisu pH- i bilimetrycznego. Wpływ tzw. „białej diety", stosowanej w trakcie rejestracji refluksu dwunastniczego systemem Bilitec 2000 ™ na wynik badania pH-metrycznego jest kontrowersyjny. Celem pracy było porównanie wyników 24-godzinnej pH-metrii, uzyskanych u dzieci z objawami GERD podczas zapisu prowadzonego na standaryzowanej diecie polimerycznej („biała dieta") i na diecie fizjologicznej. Materiał i metody: Badaniami objęto 33 dzieci (wiek 6,4-17,9 roku; średnio 13,4±2,9 roku) z objawami choroby refluksowej (kwaśne odbijania, zgaga, ból/dyskomfort w nadbrzuszu, nudności, wymioty), utrzymującymi się przez co najmniej 2 miesiące. U wszystkich badanych przeprowadzono 24--godzinne monitorowanie refluksu dwunastniczo-żołądkowo-przełykowego za pomocą jednoczesnej pH-metrii (MKIII Synectics, Sweden) i bilimetrii (Bilitec 2000 TM, Synectics, Sweden) podczas diety polimerycznej (Nutridrink, niegazowana woda mineralna), a w kolejnej dobie, wykonano badanie pH-metryczne podczas diety fizjologicznej. Badani nie otrzymywali leków wpływających na motorykę i wydzielanie żołądkowe w ciągu 72 godzin poprzedzających badanie oraz w trakcie monitorowania refluksu. Protokół badania został zatwierdzony przez lokalną Komisję Bioetyki. Wyniki: Wyniki oceny pH-metrycznej przeprowadzonej podczas stosowania porównywanych rodzajów diet były zgodne u 75,8% badanych dzieci. Indeks refluksowy i wskaźnik DeMeestera były znamiennie statystycznie wyższe w trakcie podaży diety fizjologicznej w porównaniu z polimeryczną „dietą białą" (odpowiednio 4,42±4,49% vs. 2,55±3,41%; p<0,001 i 21,33±21,94 vs. 11,24±14,74; p<0,001). Częstość występowania dodatniej pH-metrii była u badanych dzieci wyższa na diecie fizjologicznej, jednak różnica nie osiągnęła istotności statystycznej (30,3% vs. 12,12%; ns). Wnioski: 1. Polimeryczna „dieta biała" może być przyczyną fałszywie ujemnych wyników pH-metrii podczas jednoczesnego monitorowania DGER za pomocą pH-bilimetrii. 2. Wyniki badań wskazująna konieczność dalszych badań nad standaryzacją jednoczesnej pH-bilimetrii.