Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kliniczna skuteczność Ribomunylu na podstawie doświadczeń własnych

Autor:
Adam Jankowski, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Bożena Polańska, Grażyna Majkowska-Skrobek
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
263
Strona końcowa:
267
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nawracające zakażenia dróg oddechowych, dzieci, terapia Ribomunylem
Czytaj

Mimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w leczeniu infekcji, nawracające zakażenia dróg oddechowych nadal są istotnym problemem w klinice pediatrycznej. Sprzyja temu zanieczyszczenie środowiska, nadmierna antybiotykoterapia oraz funkcjonalnie niedojrzały układ odpornościowy dziecka. Nadal poszukuje się skutecznych metod postępowania przeciwdziałającego temu zjawisku. Jednym ze sposobów może być immunomodulacyjne działanie doustnych preparatów szczepionkowych. W przedstawianej pracy omówiono kliniczną skuteczność preparatu Ribomunyl, ocenianą na podstawie doświadczeń własnych. Badaniami objęto dzieci w wieku od 2 do 7 lat, chorujące na nawracające zakażenia dróg oddechowych (nzdo). Kryterium kwalifikacyjnym było nie rzadsze niż siedmiokrotne (u dzieci w wieku od 2 do 4 lat) lub pięciokrotne (u dzieci w wieku od 5 do 7 lat), w trakcie roku poprzedzającego obecną analizę zachorowanie na: zapalenie płuc i/lub zapalenie oskrzeli i/lub odoskrzelowe zapalenie płuc i/lub anginę ropną i/lub zapalnie zatok obocznych nosa. Lek podawano według 2 schematów: grupa I: zgodnie z zaleceniami producenta tj. przez 6 miesięcy (54 dzieci), grupa II: przez 8 dni każdego miesiąca w ciągu 3 kolejnych miesięcy (30 dzieci). Grupę kontrolną (grupa III) stanowiło 29 dzieci w wieku od 2 do 7 lat, u których w leczeniu stosowano tylko antybiotyki. Skuteczność przeprowadzonego leczenia oceniano na podstawie częstości występowania i rodzaju zachorowań przed i po leczeniu oraz na podstawie liczby stosowanych kuracji antybiotykowych w czasie jednorocznej obserwacji. Wykazano, że podawanie Ribomunylu według klasycznego schematu, to jest przez 6 miesięcy, było skuteczniejsze, niż leczenie przez 3 miesiące. U dzieci z nzdo, którym nie podawano Ribomunylu, częstość zachorowań nieznacznie się obniżyła, pozostając jednak nadal na bardzo wysokim poziomie. Stwierdzono, że Ribomunyl może być cennym immunomodulatorem wspomagającym leczenie nawracających zakażeń dróg oddechowych.