Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stanu pourodzeniowego noworodków matek młodocianych

Autor:
Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Kwiatkowska, Paweł Krajewski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
268
Strona końcowa:
272
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
noworodek, matki młodociane, ciąża nastolatki
Czytaj

Celem pracy była ocena stanu noworodków urodzonych przez matki, które nie ukończyły 18 lat. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły noworodki, które zostały urodzone przez matki młodociane w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w okresie od 1.05.2003 r. do 31.12.2004 r. Grupa kontrolna składała się z noworodków urodzonych przez kobiety w wieku między 20 a 30 r.ż. Wybrane parametry matczyne i noworodkowe były porównywane w obu grupach i opracowane statystycznie. Wyniki: W naszym materiale było 47 matek, które nie ukończyły 18 r.ż. ?rednia wieku wynosiła 17,3 roku, a najmłodsza dziewczynka miała 14 lat. Przyrost masy ciała ciężarnych wahał się od 5,5 do 27 kg (ze średnią wartością 13,9 kg). Odsetek porodów przedwczesnych sięgał 14,9%. Większość badanych noworodków była urodzona siłami natury — 61,7%, a pozostałe urodziły się drogą cięcia cesarskiego — 38,3%. Urodzeniowa masa ciała noworodków matek młodocianych wahała się od 1700 g do 4290 g - ze średnią 3090 g, a ocena testem Apgar wahała się od 6 do 9 punktów. Wnioski: 1. Noworodki matek nastoletnich nie różniły się od noworodków matek w wieku 20-30 lat pod względem urodzeniowej masy ciała, wieku płodowego i występowania powikłań klinicznych. 2. Ocena testem Apgar u noworodków matek małoletnich była znamiennie niższa niż ocena skaląApgar u noworodków dojrzałych kobiet.