Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Spostrzeżenia dotyczące hiperbilirubinemii u hospitalizowanych noworodków i niemowląt

Autor:
Katarzyna Haładaj, Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
281
Strona końcowa:
284
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
hiperbilirubinemia, noworodki, fototerapia, karmienie naturalne
Czytaj

Wprowadzenie: Hiperbilirubinemia (podwyższony poziom bilirubiny w surowicy), wywołująca zażółcenie powłok skórnych u noworodków i młodych niemowląt, u większości dzieci jest definiowana jako żółtaczka fizjologiczna. Jednak u każdego dziecka przedłużający się ponad 14 dni czas jej trwania lub przekroczenie pewnych stężeń bilirubiny (dla noworodków donoszonych - 12,9 mg/dl, dla wcześniaków - 15 mg/dl) jest wskazaniem do szybkiej diagnostyki. Celem pracy była analiza przyczyn hiperbilirubine-mii, czynników sprzyjających jej wystąpieniu oraz metod wykorzystanych w jej leczeniu u noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Pododdziale Patologii Noworodka Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości UM w Łodzi w ciągu ostatnich 6 lat. Materiał i metody: W naszych badaniach prześledziliśmy dokumentację medyczną 78 dzieci hospitalizowanych w naszej Klinice w latach 2000-2005. Wyniki i Wnioski: Podsumowując przeprowadzone badania można powiedzieć, że w coraz większym stopniu za występowanie hiperbilirubinemii odpowiedzialne jest prawidłowe, naturalne karmienie dziecka, oraz że stosowanie ciągłej fototerapii może stanowić jedyny sposóbjej leczenia.