Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy u dziecka z zakażeniami układu moczowego - kiedy rośnie ryzyko rozwoju blizn w nerkach?

Autor:
Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
295
Strona końcowa:
298
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
odpływ pęcherzowo-moczowodowy, zakażenia układu moczowego, blizny nerkowe
Czytaj

W pracy podjęto temat czynników ryzyka rozwoju blizn nerkowych u dzieci z najczęstszą wadą wrodzoną dróg moczowych — odpływem pęcherzowo-moczowodowym oraz współistniejącymi zakażeniami układu moczowego. Dyskutowano obserwowaną na przestrzeni dziesięcioleci zmianę poglądów na temat etiologii trwałych uszkodzeń śródmiąższowych. Przypomniano teorię zaproponowanej przez Bailey'a „nefropatii odpływowej", z podkreśleniem znaczenia w jej rozwoju takich czynników, jak: stopnie odpływów pęcherzowo-moczowodowych, czas utrzymywania się zakażenia i jego nawrotowy charakter, zjadliwość drobnoustrojów, wiek dziecka w momencie rozpoznania choroby, w tym możliwość rozpoznania blizn „wrodzonych" w następstwie „płodowej nefropatii odpływowej". Uwzględniono również wyniki najnowszych badań genetycznych, postulujących znaczenie polimorfizmów wybranych genów (układu renina—angiotensyna oraz TGF-pi) jako niezależnych czynników rokowniczych w procesie uszkodzenia śródmiąższu nerek. Krótko podsumowano obecną wiedzę na temat sposobów leczenia dzieci z rozpoznaniem odpływu pęcherzo wo-moczowodowego.