Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Gruźlica dzieci i młodzieży - problem nadal aktualny i ważny

Autor:
Agnieszka Rogozińska-Zawiślak, Ewa Wiankowska-Śmiecińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
301
Strona końcowa:
306
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
gruźlica, diagnostyka, dzieci, młodzież, płuca, opłucna, węzły chłonne
Czytaj

Liczba nowych zachorowań na gruźlicę wśród dzieci i młodzieży w Polsce w ostatnich latach stale wzrasta. Rozpoznawanie gruźlicy w tej grupie pacjentów powinno być dokonywane kompleksowo: na podstawie wywiadu, objawów klinicznych, radiologicznych i tuberkulinodiagnostyki. Diagnostyka jest trudna i obarczona większym ryzykiem popełnienia błędu, niż u dorosłych. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat obrazu klinicznego i diagnostyki gruźlicy, ułatwiający rozpoznanie również jej nietypowych postaci. Omówiono różne postacie gruźlicy występujące u dzieci i młodzieży, uwzględniając zarówno jej postacie płucne, jak i pozapłucne.