Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ostre zapalenie nerek jako powikłanie infekcji wirusem Epsteina-Barra u 4-letniego dziecka - opis przypadku

Autor:
Adam J. Sybilski, Joanna Szymaniec
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
307
Strona końcowa:
310
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wirus Epsteina-Barra, mononukleoza zakaźna, ostre zapalenie nerek
Czytaj

Zakażenie wirusem Epsteina-Barra (EBV) - mononukleoza zakaźna - to często występującą u dzieci choroba, przebiegająca najczęściej dość lekko i samoograniczająca się. Jej istotąjest ostry, uogólniony odczyn limfoproliferacyjny. Najczęściej występującymi powikłaniami są komplikacje ze strony układu oddechowego, zapalenie ucha środkowego, zapalenie wątroby, zapalenie mózgu, niedokrwistość hemolityczna, neutrocytopenia, aplazja szpiku oraz splenomegalia. Infekcja stosunkowo często wpływa też na funkcję nerek. W pracy zaprezentowano przypadek 4-letniego chłopca, u którego stwierdzono glomerulopatię w przebiegu zakażenia wirusem EBV. Początkowo występowała u niego uogólniona limfadenopatia i gorączka. Podczas przyjęcia, na podstawie badań laboratoryjnych, rozpoznano ostre zapalenie nerek o nieznanej etiologii. Kolejne badania potwierdziły tę diagnozę, jednocześnie wykazując zakażenie EBV. W trakcie 24-dniowej hospitalizacji uzyskano stopniową poprawę parametrów funkcji nerek, wskazującą na cofanie się procesu zapalnego. Po wyjściu ze szpitala dziecko znajdowało się pod kontrolą nefrologiczną przez 3 lata. W tym okresie nastąpiła całkowita poprawa pracy nerek. Choć ostra niewydolność nerek związana z zakażeniem mononukleozą zakaźną może mieć charakter schorzenia chronicznego, to w opisanym przez nas przypadku zostało to wykluczone, gdyż w czasie obserwacji nie zauważono żadnych oznak nawrotu choroby nerek. Mimo zazwyczaj łagodnego przebiegu zakażenia EBV, chore dziecko należy zawsze mieć pod stałą kontrolą, z uwagi na możliwe powikłania.