Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niekorzystny przebieg rzadkiego mięsaka tkanek miękkich u chłopca z chorobą Recklinghausena

Autor:
Beata Zalewska-Szewczyk, Małgorzata Zubowska, Józef Kobos, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
311
Strona końcowa:
314
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
choroba Recklinghausena, mięsak tkanek miękkich, dzieci
Czytaj

Chorzy z neurofibromatozą typu 1 (NF1) mają zwiększoną skłonność do zachorowania na nowotwory. W skojarzeniu z NF1 zanotowano również występowanie rzadkiego nowotworu, wywodzącego się z komórek Schwanna - malignant peripheral nerve sheath tumor. W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne i terapeutyczne u chłopca z neurofibromatozą typu 1, u którego w wieku 11 lat doszło do rozwoju malignant peripheral nerve sheath tumor.