Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Narzędzia do oceny stygmatyzacji u chorych na łuszczycę: polskie wersje językowe

Autor:
Ewa Hrehorów, Jacek Szepietowski, Adam Reich, Andrea W. M. Evers, Iona H. Ginsburg
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
4
Strona początkowa:
253
Strona końcowa:
258
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
stygmatyzacja, walidacja, kwestionariusz 33-stopniowy, skala 6-stopniowa
Czytaj

Wprowadzenie: Problem stygmatyzacji dotyka często pacjentów chorujących na przewlekłe choroby skórne, w tym również chorych na łuszczycę. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było opracowanie i walidacja polskich wersji językowych kwestionariuszy służących do oceny stygmatyzacji u chorych na łuszczycę: skali 6-stopniowej i kwestionariusza 33-stopniowego. Materiał i metody: Opracowanie polskich wersji językowych kwestionariuszy: Evers i wsp. - 6-item scale oraz Ginsburg i Link - feelings of stigmatization questionnaire przeprowadzono w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu. Proces opracowania i walidacji polskich wersji obu kwestionariuszy był procesem wieloetapowym i odbywał się zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami obowiązującymi dla procesów walidacji. Na wykorzystanie oryginalnych instrumentów do badań własnych uzyskano zgodę autorów. Wyniki: Wyniki dotyczące spójności wewnętrznej obu instrumentów były bardzo dobre, wartość współczynnika Cronbacha a wynosiła 0,84 dla polskiej wersji skali 6-stopniowej i 0,86 dla polskiej wersji kwestionariusza 33-stopniowego. Podobnie powtarzalność wyników otrzymanych po dwukrotnym wypełnieniu kwestionariuszy była dobra i wewnątrzklasowy współczynnik korelacji ICC wynosił odpowiednio 0,82 dla polskiej wersji skali 6-stopniowej i 0,73 dla polskiej wersji kwestionariusza 33-stopniowego. Wnioski: Dzięki wysokim wartościom współczynnika Cronbacha a i wewnątrzgrupowego współczynnika korelacji ICC dla obu kwestionariuszy polskie wersje 6-item scale i feelings of stigmatization questionnaire można uznaæza wiarygodne, a tym samym możliwe jest ich wykorzystanie do badań stygmatyzacji wśród polskich pacjentów chorych na łuszczycę.