Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rak brodawkujący na pięcie - trudności diagnostyczne i leczenie imiquimodem - opis przypadku

Autor:
Danuta Dąbrowska, Anna Sobieszek-Kundro, Urszula Brzezicka-Ciach, Anita Jabłonowska-Pokora
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
4
Strona początkowa:
267
Strona końcowa:
268
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
rak brodawkujący, rak kolczystokomórkowy, imiquimod
Czytaj

Rak brodawkujący jest rzadko występującą, dobrze zróżnicowaną odmianą raka kolczystokomórkowego (squamouscellcarcinoma, SCC) cechującą się powolnym wzrostem. Występuje na skórze i błonach śluzowych. Rak brodawkujący na skórze może klinicznie przypominać brodawki zwykłe, co często jest przyczyną mylnych rozpoznań. Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego przed około 4 laty na pięcie pojawiła się brodawkująca zmiana o średnicy około 7 cm. Guz uniemożliwiał pacjentowi poruszanie się, był bolesny, sączący i wydobywał się z niego przykry zapach. Guz umiejscowiony był w bliźnie po urazie. Na podstawie pierwszego badania histopatologicznego rozpoznano przerosłą brodawkę zwykłą. Dopiero po 2 latach i po wykonaniu kilku wycinków skórnych potwierdzono rozpoznanie kliniczne raka brodawkującego. Badania na obecność wirusów brodawczaka ludzkiego były ujemne. Pacjent nie wyraził zgody na leczenie operacyjne. Rozpoczęto leczenie imiquimodem, uzyskując dobry wynik. Przypadek przedstawiono ze względu na trudności w diagnostyce histopatologicznej i klinicznej oraz alternatywne leczenie dla pacjentów, którzy nie wyrażają zgody na leczenie operacyjne.