Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół Munchausena

Autor:
Wioletta Grzyb, Anna Kępska, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska-Janowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
4
Strona początkowa:
281
Strona końcowa:
283
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zespół Munchausena, objawy wywołane, samouszkodzenia
Czytaj

Zespół Munchausena to choroba psychiczna, objawiająca się świadomym fabrykowaniem lub wywoływaniem u siebie objawów chorobowych. Jako pierwszy w historii, opisał go Asher w roku 1951. Dokładna przyczyna występowania tej choroby nie jest znana. Uważa się, że w jej rozwoju odgrywają rolę zarówno czynniki somatyczne, jak i psychologiczne. W literaturze wyróżnia się następujące typy zespołu Munchausena: skórny, krwotoczny, brzuszny i neurologiczny. Diagnostyka choroby jest bardzo trudna i oparta na podstawie szczegółowo zebranego wywiadu i obserwacji pacjenta oraz często sprzecznych wyników badań dodatkowych. Bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie, ponieważ pozwala ono uniknąć często niepotrzebnych i niebezpiecznych ingerencji lekarskich. Leczenie jest trudne i długotrwałe, w każdym przypadku powinno byæ połączone z indywidualną terapią psychologiczną i psychiatryczną. Rokowanie dla chorych z zespołem Munchausena jest niekorzystne.