Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Gatunkowe zróżnicowanie i fenotypowa charakterystyka Candida spp. izolowanych z gardła od pacjentów z nowotworami płuc

Autor:
Renata Łoś, Paweł Rybojad, Anna Malm
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
252
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida spp., wrażliwość na flukonazol, aktywność hydrolityczna, rak płuca
Czytaj

Wprowadzenie: Wzrost częstości zakażeń grzybiczych wiąże się ze spadkiem odporności immunologicznej chorych, wśród których szczególną grupę stanowią pacjenci nowotworowi. Kandydozy, zazwyczaj o charakterze endogennym, poprzedza kolonizacja błon śluzowych przez drożdżaki. Cel pracy: Określenie gatunkowego zróżnicowania Candida spp. izolowanych z błony śluzowej gardła u pacjentów z nowotworami płuc oraz ocena potencjalnej inwazyjności izolowanych szczepów i ich wrażliwości na flukonazol. Materiał i metody: Wymazy z gardła i nosa pobrano od 42 pacjentów z nowotworami płuc. Hodowlę prowadzono na podłożu Sabourauda i CHROMagar Candida. Identyfikację gatunkową przeprowadzono w oparciu o test biochemiczny ID 32C. Oznaczono właściwości proteolityczne i lipolityczne izolowanych szczepów. Wrażliwość na flukonazol oznaczono metodą E-testów. Wyniki: U 19 (45,24%) pacjentów stwierdzono występowanie co najmniej jednego gatunku Candida spp. Wśród wyhodowanych 24 szczepów dominowały izolaty C. albicans (62,5%), pozostałe reprezentowały następujące gatunki: C. glabrata (12,5%), C. tropicalis (8,3%) i C. sake (8,3%) oraz C. krusei (4,17%) i C. norvegensis (4,17%). Właściwości proteolityczne miało 70,8% szczepów, a lipolityczne - 62,5%. 79,16% izolatów wykazywało wrażliwość na flukonazol, 12,5% było średnio wrażliwych, a 8,3% - opornych na ten chemioterapeutyk. Wniosek: Stwierdzono znaczne gatunkowe zróżnicowanie, wysoką wrażliwość na flukonazol i potencjalne właściwości inwazyjne szczepów Candida spp. izolowanych z błon śluzowych gardła od chorych z nowotworami płuc.