Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Podatność paznokci na doświadczalne zakażenie grzybami metodą ex vivo

Autor:
Anna B. Macura
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
255
Strona końcowa:
259
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, zakażenie ex vivo
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybica paznokci jest częstą chorobą wywołaną przez dermatofity, grzyby drożdżopodobne i pleśnie. Cel pracy: Ocena podatności na zakażenie dermatofitami, grzybami z rodzaju Candida oraz pleśniami opiłków paznokciowych stóp i rąk pochodzących od osób zdrowych oraz chorych z potencjalnych grup ryzyka. Podjęto również próbę wyjaśnienia wpływu keratyny na podatność. Materiał i metody: Opiłki paznokciowe rąk i stóp pochodzące od osób zdrowych w różnym wieku obojga płci oraz od chorych z grup ryzyka po rozdrobnieniu i sterylizacji zakażano szczepami grzybów wyizolowanych z paznokci pacjentów z grzybicą paznokci. Zakażenia dokonywano osobno dla paznokci stóp i rąk odpowiednio przygotowanym inokulum zawierającym 5*107 form tworzących kolonie w 1 ml, prowadząc inkubację w temp. 27°C przez 14 dni dla dermatof itów i przez 7 dni dla pozostałych grzybów. Efektywność zakażenia oceniano w preparatach bezpośrednich rozjaśnionych na podstawie obserwacji wnikających strzępek grzybni do fragmentów paznokci. Wyniki: Stwierdzono różną podatność paznokci osób zdrowych na zakażenie poszczególnymi grzybami. Paznokcie pacjentów z grup ryzyka zakażone wybranymi szczepami wykazywały zwiększoną podatność w porównaniu z grupą kontrolną paznokci pochodzących od osób zdrowych.